Ølen Betong - hjem

Rekord-bygg i Søgne

Ribe Betong er i sterk vekst og leveransen til Tangvall Arena i Søgne blir en sentral jobb fremover.

Publisert: 31.05.2021

Tangvall Arena blir et kjempebygg på 15 000 kubikk i Søgne.

Leveransene til næringsbygget Tangvall Arena for Mur i Sør er en av de største jobbene for Ribe Betong om dagen. I løpet av de to neste årene skal de levere ca. 25 000 kubikk betong til bygget i Søgne, som skal bli på hele 15 000 kvadratmeter.

– Dette er et kjempestort prosjekt for oss, som etter planen skal åpne i 2023. Det er en langsiktig jobb som gir oss store leveranser over flere år, sier Roger Ribe.

Tangvall Arena er tenkt som Søgne sin nye storstue, der det er rom for både å møtes, handle, jobbe og bo. I de to første etasjene blir det handlesenter på til sammen 6500 kvadratmeter og i 3. og 4. etasje blir det moderne og fleksible kontorlokaler. I tillegg blir det leiligheter i de øverste fem etasjene, med en attraktiv takterrasse på toppen.

– Vi er godt i gang med leveransene til bygget, og har så langt levert rundt 6000 kubikk, sier Ribe.

Ribe Betong leverer også 150 000 kubikk til byggingen av nye E39 fra Mandal til Kristiansand, som etter planen skal stå ferdig i 2022. Her er ca. to tredjedeler av betongen levert. Veien er firefelts motorvei og 19 kilometer lang. Veien inneholder også tre planfrie kryss, fem tuneller og fire lengre broer. Den store pågangen med jobb gir også rom for å bygge ut Ribe Betongs verksted for egne biler.

– Vi er nettopp ferdige med å bygge på verkstedet vårt slik at det faktisk er blitt dobbelt så stort. For oss er det viktig å ha god flyt i arbeidet der og få bilene raskt tilbake på veien når det er noe. Vi har også tre mekanikere ansatt.

Pågangen i Ribe Betong er nå så stor at de har valgt å omorganisere seg for å nå over alt. Karl Magnus Skretting er kommet inn i bedriften som ny driftsleder, noe Roger Ribe ser på med glede.

– Jeg hadde ikke sjans til å følge opp alt som daglig leder, så det er flott å ha flere å spille på lag med, både i anbudsrunder, daglig drift og personalansvar. Vi er jo nå 120 ansatte, så det begynner å bli en stor gjeng, forteller Roger.

Noen av sjåførene ønsket nye utfordringer og har startet opp som blandeoperatører, og i tillegg har bedriften ansatt flere nye sjåfører.

– Det har gått veldig fort i svingene og vi kan ikke være i en ekspanderende fase hele tiden, vi må også finne en balanse i dette, sier daglig leder.

Ribe Betong har 7 blandeverk i Lillesand, Kristiansand, Arendal, Lyngdal, Flekkefjord og Åseral. De disponerer en moderne park av betongbiler og pumper.

– På tross av at det har vært en litt merkelig periode under koronaen, så er volumet veldig bra og produksjonen er faktisk over normalt.