Ølen Betong - hjem

Rekordlevering til sykehusbygg

– Dette er en av de største jobbene vi har hatt, sier daglig leder Tor Magne Kvia i Sandnes & Jærbetong om leveransen til byggingen av nytt universitetssykehus i Stavanger.

Publisert: 03.02.2020

Daglig leder i Sandnes & Jærbetong, Tor Magne Kvia, foran den nye trucken av solide dimensjoner.

Første byggetrinn på det nye universitetssykehuset skal stå ferdig i 2023, Sandnes & Jærbetong har begynt sin betongleveranse til hovedentreprenør Kruse Smith. Samlet skal bedriften levere 50 000 kvadratmeter plattendekke, 5 000 kvadratmeter bubbledeck og totalt 30 000 kubikk betong til prosjektet.

Plattendekke

Et tradisjonelt plattendekke er et prefabrikkert og ferdig armert forskalingsdekke som brukes som etasjeskiller, en av mange fordeler ved plattendekke er at det har lav vekt og monteres med bygningskran før det armeres ferdig og støpes på. Bubbledeck er på sin side en spesiell type plattendekk som brukes som etasjeskiller ved lange spenn, og består av betong, armering og hundrevis av plastkuler. Dette gir dekket langt lavere vekt enn vanlig betongdekke og reduserer betongmengden med 30 prosent.

Fra produksjon av plattendekker.

– Vi produserte første plattendekke i januar, og første gliden med betong kommer i begynnelsen av mai. Vi regner med å være ferdig med betongleveransen våren 2021, sier Tor Magne Kvia og legger vekt på at logistikken har vært den største utfordringen i planleggingen av leveransen som har en verdi på om lag 50 millioner kroner.

– Vi har fått på plass en stor truck på 30 tonn som kan laste disse bilene. Logistikken har vi jobbet med en god stund. Vi må nok også få på plass noen eksterne biler siden vi skal levere plattendekke til mange bygg på en gang.

Langsiktig ordre

Transportdelen i Sandnes & Jærbetong har 50 ansatte, mens det er om lag 40 ansatte i de tre blandeverkene og elementavdelingen. Leveringen til universitetssykehuset er en langsiktig ordre som sikrer godt med arbeid langt fram i tid for betongleverandøren. Det nye sykehuset skal bygges på Ullandhaug i Stavanger og er omtrent like stort som 14 fotballbaner. Sykehuset har fått en prislapp på 8,4 milliarder kroner.

– Vi hadde veldig lyst på denne jobben, og det er ingen konkurrenter som kan tilby både plattendekke og ferdigbetong. I tillegg har vi jobbet tett med entreprenøren Kruse Smith over mange år. Det er klart både kvalitet, leveringsdyktighet og pris teller når en får slike oppdrag, mener Kvia.

Sandnes & Jærbetong er et deleid datterselskap av Ølen Betong og eier anlegg på Sandnes, Nærbø og Jørpeland.