Ølen Betong - hjem

Rekordomsetning på mørtel fra Forsand

Forsand Sandkompani opplevde en rekordomsetning på mørtel i 2020. Dette som følge av utvidede avtaler med eksisterende kunder og vekst innen det private byggevaresegmentet på grunn av korona.

Publisert: 19.02.2021

Daglig leder i Forsand Sandkompani, Rune Haukalid, forteller at det var utvidede kjedeavtaler som genererte den store veksten på 20–30 prosent i 2020.

Daglig leder, Rune Haukalid, forteller at det var utvidede kjedeavtaler, som gir leveranser til hele landet, som genererte den store veksten på 20–30 prosent i 2020. I volum utgjør dette en økning fra rundt 20 000 tonn i 2019 til i overkant av 40 000 tonn i 2020.

– Kontrakten med en av de største byggevarekjedene, Optimera, ble i 2020 oppgradert fra å gjelde leveranse fra Sørlandet og oppover langs kysten til å gjelde hele landet, der leveranser til Østlandet utgjør største delen, forteller Haukalid.

I 2018 kjøpte Forsand Sandkompani seg inn i Steinhardt, som blant annet fungerer som et salgsledd for produkter produsert på Forsand. Disse produktene selges under merkevaren Robust. 

I tillegg til Optimera leverer Forsand mørtel til bl.a. Modena. Begge har sin egen merkevare på sekkene som blir produsert.

– Målrettet arbeid i markedet og en bevisst strategi de siste syv til åtte årene, hvor vi har siktet oss inn mot de største byggevarekjedene, har gitt resultat, understreker Haukalid. Han forteller at avtalene med kjedene gjerne varer fra ett til to år, så det er viktig å holde oppe både kvaliteten på produktene og sikre at en er konkurransedyktig på pris. Leveranser til storkjeder krever også kontinuerlig tett oppfølging av kundene.

Forsand Sandkompani har levert mørtel av høy kvalitet i mange år, men etter at store avtaler ble avsluttet i både 2008 og 2012, måtte en starte på ny igjen med å bygge opp sitt eget marked lokalt. Det har de brukt de senere årene på. Mørtelen fra Forsand har høy kvalitet på grunn av moreneryggen massen blir hentet fra. Denne er fra istiden og sanden har rullet i ismassene, som gjør den rund i kantene og ekstra slitesterk, i tillegg til at mørtelen er smidig og god å jobbe med.

– Vi har stort fokus på kvalitet. I tillegg er vi konkurransedyktige på pris. Vi har en produksjon med korte avstander fra ressurser til produksjonslokaliteter og bruker de samme maskinene for mørtelproduksjon som for sand og singelproduksjon, noe som gir positive synergier. I tillegg ligger produksjonsanlegget ved fjorden med egen kai, som er avgjørende for å sikre god og effektiv logistikk for transport både via vei og sjø, avslutter Haukalid.