Ølen Betong - hjem

Samspill skal gi miljøgevinst

Ølen Betong i Bergen var nylig invitert til et fagseminar hos GC Rieber Eiendom med DØNN Lavkarbon Betong og samspill på agendaen. Målet er at tidlig og god dialog mellom betongleverandør og kunde også skal gi et miljøresultat.

Publisert: 18.11.2021


– Vår bransje blir som mange andre utfordret på miljøaspektet, vi gjør nå et stort stykke arbeide for å ivareta betong som et av våre fremste byggematerialer også i fremtiden. Da må vi gjøre vårt ytterste for å sikre miljøaspektet tilknyttet vårt produkt. Derfor mener vi det er veldig avgjørende fremover hvilke valg vi tar. Samspill mellom oss og våre kunder, samt bruk av DØNN lavkarbonbetonger er viktige momenter. Hvordan skal vi bygge fremtidens skoler, veier, tunneler og bygg med minst mulig CO2-utslipp? Det er også viktig å få best mulig fremdrift med betong som har litt andre egenskaper og produktsammensetting enn det vi er vant med fra tidligere sier avdelingsleder for Ølen Betong i Bergen, Knut Ståle Lyngstad.

– DØNN lavkarbonbetonger er fantastiske produkter, nå er det er viktig for oss og nå ut med kunnskap om produktet, slik at vi får gitt våre kunder den rette forutsetting for å ha suksess med våre miljøløsninger.

Avdelingslederen i Bergen er opptatt av at godt samarbeid og tett dialog mellom betongleverandør og kunde kan gi gode resultater, også på miljøsiden.

– Med fokus på samspill så kan vi sammen jobbe konkret med bærekraft, vi kan også skape økt miljøbevissthet, stolthet og engasjement. Vi går foran og viser at fremtidens løsninger er bærekraftige og lønnsomme, kort fortalt spiller vi hverandre gode, forteller han.

Godt miljøtiltak

DØNN-serien kommer med mange varianter, men fellesnevneren er at disse ivaretar styrken og bestandigheten som er nødvendig for nettopp den bygningsdelen eller konstruksjonen du skal støpe. DØNN Lavkarbon-betong er optimalisert med formål om å kutte bidragsytende CO2-komponenter i betongsammensetningen, samtidig som pumpbarhet, støpelighet og øvrige egenskaper ivaretas. Tilsetningsmaterialer som flyveaske og silica blir benyttet i større utstrekning. Lyngstad viser til at det er nyttig at produsenten av ferdigbetong kommer inn i en tidlig prosjektfase for å kunne dele erfaringer og løsninger de sitter med.

– Slik kan nye, innovative og fremtidsrettede løsninger tas inn i prosjekt, dette er løsninger som gjerne aldri ville blitt brukt ellers.

Prosjektdirektør i GC Rieber Eiendom, Gunnar Hernborg, er opptatt av å få ned det totale Co2-avtrykket i sine nybygg. Han er godt fornøyd med det gjennomførte fagseminaret.

– Det er viktig å gjøre miljøtiltak også på betongdelen i våre prosjekter, dialogen med Ølen Betong som er en av våre leverandører er verdifull for å få resultat. Vi er glade for at Ølen Betong på dette fagseminaret delte sine erfaringer, sier han.

– Vi ser at det er overraskende hvor mange lavthengende frukter som er der, og som heller ikke er de altfor store investeringene. Vi ser at kunnskap og kompetanse også tar livet av myter som at herdetiden må bli veldig mye lenger eller dyrere. Det handler om kompetanse, både om hvilken betong du velger, men også hvordan en håndterer den.

Viktig samspill

Fagseminaret samlet representanter fra GC Rieber Eiendom, Ølen Betong, Smidt og Ingebrigtsen, Commited AS og OPAK. Knut Ståle Lyngstad mener godt samspill er viktig i hele prosjektet, fra det blir prosjektert til ferdigstillelse.

– Det er også derfor vi ønsker dialog med RIB og Byggherre i tidligfase, ikke for å prosjektere, men for å påvirke valgene som blir gjort i prosjekteringsfasen, og bruke den kompetansen og erfaringen vi har, samt å se på hvilke muligheter som finnes hos oss som ferdigbetongleverandør, sier han.

– Vi går foran og viser at fremtidens løsninger er bærekraftige og lønnsomme, kort fortalt vi spiller hverandre gode.