Ølen Betong - hjem

Satser på mobile blandeverk

– Mobile blandeverk gir oss en unik sjanse til å konkurrere om jobber som ligger langt fra våre faste blandeverk, sier Stian Berge som er prosjektleder for ferdigbetong. I fjor ble det signert avtale om betongleveranser til tunellbygging i Geiranger.

Publisert: 24.03.2021

Ølen Betong har rigget opp et mobilt blandeverk for tunellarbeid i Geiranger.

Kunden er Kruse Smith Entreprenør som Ølen Betong kjenner fra flere tidligere prosjekter. Det er fylkeskommunen som har vedtatt bygging av en 4,8 kilometer lang fjelltunell i Geiranger. Tunellen vil sikre 13 skredpunkt på strekningen mellom Korsmyra i Stranda kommune og Indreeide i Fjord kommune, og vil føre til en sikrere vintervei mellom Eidsdal og Geiranger. 

– Denne jobben er stor og betyr mye, den vil gi arbeid til ca. 8–10 stykker i perioden fremover, forteller Berge. 

Det mobile blandeverket er allerede på plass, og Ølen Betong har ansatt flere blandeoperatører blant annet med tanke på dette prosjektet. Kontrakten er stipulert til levering på 26 000 kubikk og varer i 24 måneder. Betongleveransene startet like før jul i fjor. 

– Dette er til vanlig en krevende vinterplass, dersom det blir mye snø kan det bli en utfordring, sier Berge. 

Anders Molland, divisjonsleder for ferdigbetong mener også Ølen Betong er godt rigget for å satse på mobile blandeverk. 

– Vi kan rigge oss raskt for jobber uansett hvor det er. Disse jobbene sikrer oss volum samt at det gir oss en god mulighet til å følge og yte «Ølen Betong-service» der hvor våre kunder har sine prosjekter. Dette er vi gode på, mener Molland. 

– En av de store fordelene ved mobile blandeverk er at vi setter opp en løsning som passer perfekt for kunden, samt kan serve de eksklusivt og alltid være beredt for å ivareta deres behov. I tillegg er vår bilpark og vårt logistikkapparat internt i egen organisasjon noe som virkelig bidrar til at våre prosjekter går på skinner. Vi kan hive oss rundt og løse kapasitetsbehov veldig raskt på grunn av det apparatet vi har tilgjengelig. 

Ølen Betong setter opp mobilt blandeverk i Drammen på betongleveransen til Bane NORs utbyggingsprosjekt «Nytt dobbeltspor Drammen–Kobbervikdalen», i samarbeid med Hokksund Betong. Betongleveransen er på ca. 230 000 kubikk over tre år og omfatter levering av betong til en 6 kilometer lang bergtunell, en kulvert og en løsmassetunell på ca. 1 kilometer. Veidekke Entreprenør er totalentreprenør for prosjektet og kontraktsverdien er på over 250 millioner kroner. Hokksund Betong har nylig etablert en betongfabrikk på Ryghkollen i Mjøndalen hvor beliggenheten er sentral med tanke på levering til tunellprosjektene.

Den nylig etablerte betongfabrikken på Ryghkollen i Mjøndalen ligger sentralt til for levering til tunellprosjektene til Bane NOR.

– Vi har hatt god dialog hele veien og begge parter bringer med seg erfaring og kompetanse som gjør at vi komplementerer hverandre. Samtidig har begge selskapene lange tradisjoner i bransjen og en felles oppfatning av gode standarder på rutiner, kvalitet og ikke minst fleksibiliteten som kreves i et slikt prosjektsamarbeid, sier Stian Berge i en pressemelding da avtalen ble signert.

Daglig leder Morten André Lie i Hokksund Betong har stor tro på samarbeidet med Ølen Betong og mener tidspunktet er ideelt med tanke på at selskapets nye betongfabrikk i Mjøndalen ble klar til drift i januar 2020.

– Å samarbeide med Ølen Betong på dette prosjektet blir spennende, og for oss som selskap vil dette tilføre ny erfaring og viktig kunnskap for framtiden. Jeg kjenner Ølen Betong gjennom mange år og er trygg på deres kompetanse og gjennomføringsevne. Og for vår nye fabrikk i Mjøndalen vil dette være en kjempestart, sier han. Samarbeidet har en varighet på 3–4 år med mulighet for forlengelse. Samarbeidsavtalen åpner også for å kunne samarbeide på andre prosjekter i avtaleperioden om kapasitet og andre faktorer tilsier at dette er formålstjenlig. 

Bane NORs utbyggingsprosjekt Nytt dobbeltspor Drammen–Kobbervikdalen er et av landets største jernbaneprosjekt. Det skal legge til rette for høyere fart og flere tog på Vestfoldbanen samt en mer effektiv togtrafikk gjennom Drammen. 

– Supermobile anlegg er kontainer-baserte og hjulgående enheter som er enkle å flytte på. Disse settes sammen med mobilkran på produksjonsstedet.

– Fordelen med mobile blandeverk er at en kan delta i de prosjektene som er naturlige å bli med på. Noen steder vil det ikke være økonomisk å rigge opp et slikt anlegg, det må være nok betongvolum til å forsvare riggen, mener Stian. 

Han viser til at Ølen Betong har hatt mobile anlegg så langt nord som Hammerfest tidligere, og har god erfaring med å rigge anlegg over hele landet. De siste årene har i stor grad oppdrag med mobile blandeverk levert betong til samferdselsprosjekter. 

– Dette er noe vi ønsker å være med på også fremover, for å kunne konkurrere om flere kontrakter landet rundt, mener han. 

Berge mener også at det er viktig å modernisere de mobile blandeverkene for å kunne posisjonere seg i flere anbudsrunder. 

– Vi har for eksempel oppgradert vaskesystemet på en del av verkene, slik at de som jobber som operatører får en enklere vedlikeholdsjobb. Det er viktig å henge med på utviklinga og dette er noe som forenkler dette for de som skal drifte fabrikken.

Et av de andre mobile blandeverkene er plassert på Skei, der en nå er i gang med å fullføre forlengelsen av den eksisterende Støylsnestunellen langs Jølstravatnet. Anlegget ble rigget før jul i 2019, og Hærhe har nå fått gjennomslag i siste rest av tunellarbeidet. Fram til høsten 2021 vil det pågå etterarbeid med betong til brannsikring, portaler og profilbetong. Når forlengelsen står ferdig vil Hærhe totalt ha bygd 6,5 kilometer tunell.