Ølen Betong - hjem

Satser på samferdsel i sør

Med tre nye blandeverk i selskapet har Ribe Betong startet på leveransene til nye E18 mellom Kristiansand og Tvedestrand.

Publisert: 31.10.2017

Ribe Betong startet produksjonen i mai, og skal produsere i to år til nye E18 mellom Kristiansand og Tvedestrand.

Ribe Betong overtok ved nyttår driften av Betong Sør sine blandeverk i Arendal, Grimstad og Kristiansand. Nå produserer Ribe Betong til nye E18 fra to blandeverk i Arendal. Totalt skal det leveres 60.000 kubikkmeter betong til entreprenør AF Gruppen.

- Vi skal levere sprøyte- og konstruksjonsbetong til fire toløpstunneler, i tillegg til brokar, 27 broer og kulverter. Leveransene startet i mai, og vil gå i to år, sier daglig leder i Ribe Betong, Roger Ribe.

Leveransene startet i mai, og vil gå i to år, sier daglig leder i Ribe Betong, Roger Ribe. Veiprosjektet skal stå ferdig høsten 2019. Dagens E18 skal erstattes med ny, 23 kilometers, firefelts motorvei beregnet for 110 km/t. Samtidig produseres det til en rekke andre prosjekter fra de nå totalt 10 betong- anleggene hos Ribe Betong.

Til nå i år har Ribe stått bak betongleveranser til blant annet Torvet i Kristiansand for Veidekke, til trafostasjon i Sirdal for Risa, og ny dam ved Skjerka Kraftverk i Åseral. Fra nyttår av har selskapet også jobbet med å integrere de tre nye anleggene fra Betong Sør i driften.

- Vi har jobbet en del med innkjøringsfasen, og hadde noen utfordringen i starten, som det jo alltid vil være når man skal samkjøre anlegg som dette. Heldigvis har vi hatt svært flinke IT-folk fra Ølen Betong som har bidratt til at vi har fått systemene opp og gå på alle anlegg rimelig raskt, forteller Ribe. Samtidig som leveransene går til nye strekninger på E18, holder Ribe fokus på kommende samferdsels- prosjekter som er under planlegging.

- Vi ser fremover på hva som kan komme av veiut- bygginger i regionen og holder et spesielt fokus på den nye strekningen på E39 mellom Kristiansand og Lyngdal. Prosjektet har byggestart i 2018, og vi håper å kunne være aktuelle for leveranser på den jobben, sier Ribe.