Ølen Betong - hjem

Setter nye teknologimål for framtida

- For å fortsatt være ledende i Norge på innovasjon, kvalitet, produkter og ny teknologi, er det viktig at vi har et felles mål om hva vi skal satse på fremover, mener teknologileder i Ølen Betong, Roar Vigre.

Publisert: 23.08.2017

Teknologileder Roar Vigre i Ølen Betong

8 -9. juni var både Ølen Betongs egne teknologi- eksperter og ekstern ekspertise samlet for å ruste seg for fremtidens muligheter og utfordringer innen betongteknologi. I dag betjener ni betongteknologer 27 fabrikker for ferdigbetong og elementer hos Ølen Betong.

- Vi har stort fokus på betongteknologi. Tre store prosjekter avsluttes i 2017, og allerede er det planlagt 3-4 nye prosjekter i 2018. Flere av dem springer ut fra resultater av prosjektene som avsluttes i år, sier Vigre.

På teknologisamlingens andre dag deltok flere av Ølen Betongs samarbeidspartnere, og tre av Norges største betongselskap. Deltakerne fikk foredrag om blant annet lavvarmebetong og vinterbetong fra Cemex, nytt produkt fra Normet, ny portal fra Norcem, nye, innovative stoffer fra Mapei og presentasjon av Prosjekt E18 Tvedestrand – Arendal fra Kruse Smith.

Det ble også informert om reseptoptimalisering, rutiner og prosedyrer, og FoU-prosjekter for Ølen Betongs egne teknologer. Miljøregnskap blir stadig mer vektlagt i prosjekter, påpekte Mie Vold ved Østfoldforskning i sitt foredrag.

- Jeg lager program som brukes til å vurdere miljø- påvirkninger og ressurseffektiviteten på en byggevare eller et byggverk. Til nå har miljøregnskap stort sett blitt brukt til bygg, men nå merker vi en stadig økende etterspørsel i forhold til vei- og anleggsprosjekter, sier Vold. Utslipp av CO2 har hovedfokus. Utslippene beregnes helt fra råvareuttak, gjennom produksjonsfasen, transport og eventuelle utslipp ved endt bruk.

Ølen Betong-familien vokser stadig, og det gjør også antallet betongteknologer. Solfrid Vevatne er en av teknologene som betjener anleggene på Vestlandet.

- Ølen Betong har alltid sett fremover i forhold til å dokumentere og miljødeklarere sine produkter. Betong er ikke mitt spesialområde, og jeg lærte mye ved å være med på seminaret. Særlig om utfordringene de har på anlegg og kravene som oppdragsgiverne stiller. Her må vi se på hva vi kan gjøre for å få programmene enda bedre i forhold til anleggsfasen, men også til bruk av avfallsbehandling, sier Vold.

Rådgiver Morten Engen i Multiconsult satte fokus på samarbeidet mellom aktørene i byggeprosjekter. - Ved å øke kunnskapen om et problem, kan rådgivere redusere usikkerhetene i sine beregninger og gjøre prosjekteringen mindre konservativ. Vi har en del å hente på å forbedre beskrivelsene våre. Et tettere samarbeid mellom rådgiver, entreprenør og produsent kan være et skritt på veien. Slike samlinger som dette bidrar til å redusere avstanden mellom aktørene i bransjen og fremme samarbeid om forbedrede løsninger, sier Engen.