Ølen Betong - hjem

- Setter standarden i norsk betongbransje

Implenia Norge har mål om å bli ledende entreprenør innen komplekse infrastrukturprosjekter i Norge. På noen av sine største samferdselsprosjekter har de med seg Ølen Betong.

Publisert: 13.11.2018

Fra monteringen i Svartåstunnelen på E134 gjennom Kongsberg. Foto: Kjell Wold, Statens Vegvesen

- Ølen Betong er en pioner. De har vært tidlig ute med gode løsninger og dermed på en måte satt standarden i bransjen for levering av betongelementer, sier Per Inge Høglund, anleggsleder for Implenia på nye E134 gjennom Kongsberg.

Implenia har en av totalt tre entrepriser på strekningen. Prosjektet er det sist påbegynte i en rekke store samferdselsprosjekter hvor Ølen Betong har vært leverandør til entreprenør Implenia. Bare i løpet av de siste fire årene har Ølen Betong bidratt med leveranser til flere av Implenias større veiprosjekter i Norge; 4200 tunnelelementer gikk med til Eiganestunnelen i Stavanger, og 3500 elementer skal bidra til byggingen av Svartåstunnelen på nye E134 gjennom Kongberg.

Fra 2014 til 2016 var Ølen Betong stasjonert med anlegg i Lysebotn for produksjon til Implenias arbeid med utbyggingen av Lyse Krafts kraftanlegg innerst i Lysefjorden. Og sist, men ikke minst: Innen 2020 skal den nye strekningen på E39 mellom Rådalen og Hamre stå klar. Det såkalte K11-prosjektet er Implenias største i Norge, og totalt 27.000 kubikkmeter betong fra Ølen Betongs anlegg i Bergen går med til utbyggingen. Entreprisen omfatter tre tunneler, og prosjektet hadde behov for spesielle betongkvaliteter for å gjennomføre arbeidet etter skjema.

- På K11 er det avgjørende for oss å komme oss inn og starte videre tunnelarbeid så snart betongen er på plass. Derfor er tidligfasthet i betongen svært viktig. Og her kunne Ølen Betong levere varer med akkurat den egenskapen vi trengte, sier forteller Øyvind Sletten, produksjonsleder tunnel i Implenia.

Implenia sprengte første gjennomslag i K11s Råtunnelen onsdag 21. februar 2018 kl. 13:30. Foto: Implenia.

14. juni bestilte han siste betong-rest til tunnelsikring på prosjektet. Sletten trekker også frem tilgjengeligheten på informasjon og dokumentasjon hos Ølen Betong som et betydelig fortrinn for kundene.

- Vi har tilgang til Ølen Betongs kundeportalhvor vi enkelt kan finne frem til informasjon som er viktig for oss å holde oss oppdatert på, som blant annet mengder levert, tømmetider, og fakturering, sier Sletten.

Høglund påpeker også at lignende systemer for informasjonstilgjengelighet har vært diskutert i bransjen, men at Ølen Betong er selskapet som har banet vei.

- Dette er informasjon som byggherre ofte etterspør, og bransjen er på vei i en retning hvor man vil gjøre slik dokumentasjon lettere tilgjengelig for kundene. Likevel har Ølen Betong kommet lengst ved å gi oss mulighet til å finne denne informasjonen digitalt. Dette forenkler mange prosesser som man ellers måtte brukt tid på over telefon eller epost, sier Høglund.

I juni var ca 40 prosent av elementmonteringen i Svartåstunnelen i Kongsberg gjennomført. Som følge av god håndtering og rask oppfølging har leveranse og montering av elementene gått etter planen.

- På så store prosjekter vil det alltid være ut- fordringer, og man vil aldri kunne sikre seg at alt går hundre prosent knirkefritt. Men Ølen Betong sikrer at avvik blir fulgt opp sporenstreks, og kaster seg rundt for å imøtekomme oss. Ølen Betong har et godt kvalitetssystem som de tillemper og som våre oppdragsgivere også har tillit til. De har et apparat for alle scenarioer, mener Høglund.

Elementene levert til Kongsberg-prosjektet er også de første hvor Ølen Betong tester digitale sporingsbrikker. Hvert element har innebygde brikker, som gjør det mulig å scanne hvert element og dermed få tilgang til all informasjon om elementet

- Dette er nok et tema som det har vært mye snakket om i bransjen. Men igjen er det Ølen Betong som faktisk setter det ut i live, sier Høglund.