Ølen Betong - hjem

Skal levere over 5 000 tunnelelementer til Østlandet

Ølen Betong vant nylig to nye kontrakter på leveranser av tunnelelementer til Veidekke Entreprenør og Peab Anlegg.

Publisert: 15.06.2016

Av Torleif Heggebø, Medvind24

- Produksjonen av elementer til Veidekke starter opp ved Ølen Betongs-fabrikk i Sveio tidlig februar, og vil gå til slutten av året, sier divisjoneleder Geir Søndenå i Ølen Betong. Foto: Ellen Marie Hagevik/Medvind24

Betongleverandøren skal levere elementer til veiprosjekter i Kongsberg og Oslo. Til sammen vil disse avtalene gi en omsetning på mellom 70 og 75 millioner kroner.

- Dette er betydelige avtaler for oss, og sikrer jobb for våre medarbeidere i tiden som kommer. Vi har fremdeles ledig kapasitet, men med disse avtalene har vi lagt grunnlaget for god drift i lengre tid fremover. Leveransene til Veidekke, Peab og andre kunder sikrer oss god produksjon til slutten av 2017 slik det ser ut i dag, sier divisjonsleder for element i Ølen Betong, Geir Arild Søndenå.

Vinner på kvalitet

Avtalen med Veidekke ble signert i begynnelsen av juni. Prosjektleder i Veidekke Neal Alexander Nordahl (t.v) og divisjonsleder i Ølen Betong, Geir Søndenå.

Produksjon av elementene til Veidekke Entreprenør starter i fabrikken i Sveio i februar 2017. Til sammen skal Ølen Betong levere 80 000 kvadratmeter vegg- og takelementer til tunneler på strekningen Damåsen – Tislegård på E134 i Kongsberg.

- Veidekke er en av våre største kunder. I tillegg til denne avtalen, produserer vi også tunnelelementer og ferdigbetong til Veidekke på nye E39 mellom Os og Bergen, og til riksvei 80 i Bodø, forteller Søndenå. Peab Anlegg er hovedentreprenør for oppgradering av Tåsentunnelen i Oslo, og Ølen Betong skal levere til sammen 5 000 kvadratmeter flate tunnelelementer til prosjektet. Elementene skal produseres i Ølen Betongs fabrikk i Sandeid og fraktes til Drammen med båt.

- Peab valgte oss som leverandør til Tåsentunnelen med bakgrunn i god kvalitet, og at vi kunne levere til ønsket tidspunkt tidlig i høst. Dette er et av flere tunneloppdrag Peab jobber med, og vi er veldig glad for at de har valgt oss som leverandør på dette prosjektet, forteller Søndenå.

I dag er vi i gang med leveranse av samme type elementer til oppgradering av Granfoss-tunnelen i Oslo hvor Skanska er hovedentreprenør. Også disse elementene produseres ved vår fabrikk i Sandeid.

Elementer landet over

- Elementene fraktes med båt fra fabrikkene våre her på Haugalandet og til havner i nærhet av tunnelprosjektene hvor vi leier plass for mellomlagring. Ølen Betong Transport kjører elementene til tunnelene for videre montering, sier Søndenå.

Ølen Betong står blant annet bak leveranser av tunnelelementer til både Eiganestunnelen (E39), Hundvågtunnelen (Ryfast) og nye E39 mellom Os og Bergen. I fjor leverte Ølen Betong de siste elementene av store leveranser til større samferdselsprosjekter på Østlandet, blant annet til Vestfoldbanen i Holmestrand og Porsgrunn og flere veiparseller på E18. I disse dager avsluttes også leveransen til et større tunnelprosjekt til Skanska på E18 i Larvik.