Ølen Betong - hjem

Solceller skaper verdi

Etter å ha investert i solceller på nybygget i Gismarvik har vi både spart miljø og strømutgifter.

Publisert: 17.03.2023

Bygget i Gismarvik har fått solceller på taket, noe som gir resultater

Ideen om å få på plass strømforsyning fra solcelle-panel ble lansert tidlig i planleggingsfasen av nybygget i Gismarvik. Fordelen med solcellepanelene er at de bruker ledig takareal og forsyner det energieffektive bygget med strøm. Prosjektet har båret frukter. Strømprisene fra 2019 og 2020 lå nemlig til grunn for investeringen på 1,1 millioner kroner.

– Vi hadde sett for oss at vi skulle gå i null etter ni-ti år. Men fra september i 2021 til september i 2022, har vi allerede hatt en besparelse på rundt 300 000 kroner i forhold til vanlig strømforbruk, sier, sier daglig leder i Ølen Betong, Lars Arvid Norekvål.

Vi har dessuten kunnet selge overskudds-strøm til andre aktører, og dermed i perioder hatt negativ strømregning. - Det har gitt mersmak, ifølge Norekvål.

– Vi vurderer også solceller på anleggene i Sveio og Ølensvåg. Vi har fått et godt beslutningsgrunnlag ut fra erfaringene i Gismarvik, sier Norekvål. Dette krever en anslått investering på 7,5 millioner kroner for de to lokasjonene. En slik investering vil dessuten kunne skape enda bedre miljøeffekt.

– Vi ser at det er lønnsomt for bedriften, og gir besparelse. Men det er også et bidrag til det grønne skiftet, ved at produktene våre blir enda mer miljøvennlige, sier Norekvål.