Ølen Betong - hjem

Støp av ankerblokk for Statoil

Tilbakemeldinger fra AF om ”kjempe innsats” ved støp og gjennomføring av ny ankerblokk ved Statoil sitt anlegg på Kårstø den 24. april 2012.

Publisert: 04.05.2012

Bilde viser en godt fornøyd Heinz Jurgen Bedick -ansvarlig for betong, som kunne referere til "kjempeinnsats"

Ansvarlig entreprenør for betongjobben var AF Offshore & Civil Construction. Betong ble levert av Ølen Betong fra blandeverket på Susort (like ved Kårstø-anlegget).

Ankerblokken ble støpt over 2 etapper. Det var strenge krav til HMS, betongkvalitet og motakskontroll som skulle sikre riktig utførelse ved støping av ankerblokken. Spesiell oppfølging og fokus var betongkvalitet iht. konsistens (pga. oppdrift av rør i konstruksjon) og temperaturutvikling i betong. Støpeplan og gjennomføring ble planlagt og kordinert sammen med nøkkelpersonell fra Ølen Betong.

Ved befaring av ankerblokk ble det gitt tilbakemeldinger fra AF (Heinz Jurgen Bedick – ansvarlig for betongarbeid) om god oppfølging og gjennomføring fra alt involvert personell fra Ølen Betong.

Roar Vigre – teknologileder og prosjektansvarlig fra Ølen betong var fornøyd med den oppfølging og gjennomgang som ble gjort før start av støpingen. Dette sikrer hele gjennomføring av prosjekt mot uforutsette hendelser, både for betongkvalitet og gjennomføring av støpearbeid. - Jeg er godt fornøyd med betong resepten som ga en meget god støpelighet og fin overflate, sier Roar Vigre.