Store leveranser til jernbanebygging

For tiden pågår flere store ut- og ombygginger av jernbanenett og stasjoner på Østlandet. Samtidig bygges Bybane i Bergen. Ølen Betong er en vesentlig leverandør til prosjektene innen kummer, kabelkanaler og betongløsnigner.

Publisert: 10.05.2012

Hensettingsområdet ved gamle Eidsvoll stasjon hadde kun plass til tre togsett. Dette var ikke tilstrekkelig for framtidige behov og henset-tingsområdet utvides nå til seks spor, med en kapasitet på ti togsett med dimensjonerende lengde på 110 meter. I tillegg skal det bygges to spor som skal disponeres av Jernbaneverkets driftsavdeling, serviceplattformer, togvarmeposter og servicekiosker.

Videre skal vendesporet på nye Eidsvoll stasjon forlenges med ca. 50 meter på en fylling i elva Vorma. Dette må gjøres innen 15. september 2012.

Entreprisen ble tildelt selskapet Implenia AS (tidligere Betomast). Ølen Betong fikk her tildelt oppdraget med å produsere og levere kabelkanaler og trekkekummer til prosjektet. En leveranse som startet i vinter og forventes å pågå frem til august/september 2012.

Bybanen i Bergen

Også i Bergen pågår utbygging av spor - her i form av del 2 for Bybanen, strekningen Nesttun - Lagunen (Rådalen). Ølen Betong leverer her alle betongløsninger innen vann, avløp, kabelkanaler og trekkekummer.

Målet er at Bybanen skal bygges helt fram til Flesland i neste fase. En strekning der det trengs fem tunneler som del av prosjektet.

Available jobs

Arkiv

2021

2020

Flere saker:

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021