Ølen Betong - hjem

Storleveranse til kabelprosjekt

Kabelforbindelsen North Sea Link er en av de største jobbene for Ølen Betongs avdeling i Suldal. Nå jobbes det for å etablere seg sterkere på det private markedet lokalt.

Publisert: 25.03.2019

Anleggsarbeidet er i full gang i Kvilldal. Bildet er tatt i fjor høst. Foto: North Sea Link

– Kabelprosjektet til Statnett er en stor jobb for oss. Vi skal totalt levere 13.500 kubikkmeter betong til anlegget i Kvilldal. Ved utgangen av februar var det levert 10.500 kubikkmeter, sier driftsleder ferdigbetong, Vidar Miljeteig.

Prosjektet med kabelforbindelsen vil trolig vare ut 2019 for Ølen Betong sin del. Prosjektet skulle egentlig vare i seks måneder, men etter hvert har omfanget på jobben økt. Statnett og britiske National Grid står bak kabelen North Sea Link, som vil koble de nordiske og britiske markedene sammen.Når de produserer mye vindkraft i Storbritannia kan vi kjøpe rimelig kraft, og når det er lite vind i Storbritannia kan de kjøpe vannkraft fra Norge. Prosjektet startet opp i 2015, og kabelen skal etter planen settes i drift i 2021. Det er Nexans i Halden og Prysmian i Naboli som til slutt skal gi en 720 kilometer lang undersjøisk strømkabel som skal gå mellom Suldal og Blyth i England.

Etter at Ølen Betong kjøpte anlegget i Suldal i 2002 har bedriften lagt ned mye innsats for å styrke posisjonen i Ryfylke. Anlegget er pusset opp, og arbeidsstokken har økt fra to personer til fem. Ølen Betong har også hatt større jobber med blant annet skred- og flomsikring ved kraftstasjonen i Hylen, i tillegg til at de nylig leverte betong til rehabilitering av Hydro sitt damanlegg på Holmavatnet i Suldal.

– Vi vil gjerne posisjonere oss enda bedre i Suldal, også på det private markedet. I tillegg ønsker vi flere ansatte med lokal forankring, forteller Miljeteig. Han mener det er viktig for Ølen Betong at bedriften viser hensyn i lokalsamfunnet der store anleggsjobber ofte påvirker hverdagen til de som bor i området.

- Vi har den siste tiden hatt fokus på hvordan sjåførene skal oppføre seg i trafikken, og ikke minst hvordan man kjører sikkert på vinterstid. Dette kan sjåførene godt, men alltid kjekt med en oppfriskning. Tidligere i høst var også Ølen Betong på en av treningene som skigruppen i bygda har. Her delte vi ut refleksvester til både store og små, sier Miljeteig.