Ølen Betong - hjem

Større lagerareal og kortreist tilslag

Med samferdselsprosjekter i kø produseres det betydelige mengder betongelementer til tunneler i Mølstrevåg og Sandeid. Det medfører store behov for lagerplass, og i Sveio utvides lagerplassen for å møte større produksjon til nye prosjekter.

Publisert: 18.07.2016

Divisjonsleder Geir Arild Søndenå ved området hvor
  det jobbes med å sprenge ut og planere et nytt lagerområde.
Vi har sprengt ut ca. 170 000 kubikkmeter fjell, planert og fylt noe av dette ut i sjøen i et par viker rundt fabrikkområdet, sier Geir Arild Søndenå. Foto: Ellen Marie Hagevik, Medvind24

Av Torleif Heggebø, Medvind24

Daglig produseres ca.1.500 kvadratmeter nye tunnelelementer; 900 i Sveio og 600 i Sandeid. Og alt må lagres. Nærmere 75 prosent av elementene må produseres før levering på anleggsstedene. I dag leier Ølen Betong 15 mål i Jåttåvågen i Stavanger for mellomlagring av elementer til Hundvåg- og Eiganes-tunnelene i Ryfast-prosjektet. Tilsvarende arealer leies i Drammen havn til Granfoss- og Tåsen- tunnelene i Oslo, og 17 mål på kai i Larvik for leveransene til E 18 Bommestad - Sky.

I forbindelse med leveransene til E 39 Os – Bergen har Ølen Betong leid 10 mål til mellomlagring på Hanøytangen.

Dyrt å leie

- Leide områder er dyrt, og med et økende behov for mellomlagring ser vi på mulighetene for å utvide våre egne lagerarealer og anlegge nye. I Mølstrevåg i Sveio er vi snart klare med 15 nye mål lagerareal i tillegg til de 25 målene vi har der fra før, forteller divisjonsleder for element, Geir Arild Søndenå.

Søndenå ser ikke bort fra ytterligere utvidelser av lagerkapasiteten i Mølstrevåg, og Ølen Betong har i så måte store arealer rundt anleggene å ta av. Dette er områder som selskapet eier i dag, men som det foreløpig ikke foreligger konkrete planer for.

Selvprodusert tilslag

- Det meste av steinmassene fra utvidelse av lager- plassen knuses til tilslag i betongproduksjon ved fabrikken. Dette gir kortreist tilgang på sand og singel, samt at det gir en god, miljøriktig gevinst. Tilgangen til naturlige sanduttak blir stadig mindre, og vi ser derfor på knusing av fjell som veien å gå videre, forteller Søndenå.

De utsprengte massene i Mølstrevåg som ikke er brukt til fylling i sjø, er grovknust av Vassbakk & Stol. Nor Aggregates, som eies av Ølen Betong og Reddal Sand, skal ta seg av finknusingen med firmaets mobile knuseanlegg.

- Det vil bli mer behov for produsert tilslag, sier han. Boligfelt for betonghus I bakkant av fabrikkområdet i Mølstrevåg har Ølen Betong et område hvor det planlegges å bygge åtte boliger – i betong, selvsagt.

- Cowi er i gang med prosjekteringen av boligfeltet for oss. Til senhøsten satser vi på planering og inndeling av tomtene og tilrettelegging for vei, vann og kloakk, forteller Søndenå.