Ølen Betong - hjem

Største enkeltkontrakt for betongvarer

- Dette er den største enkeltkontrakten vi noen gang har inngått. To av Risas prosjekter i Hå kommune er slått sammen, og samlet skal vi levere falsrør og kummer for rundt 20 millioner kroner til prosjektene «Stokkalandsmarka» og «Omkjøringsvei Brusand».

Publisert: 17.11.2016

Knug Magne og Oddvar står oppstilt inne i et betongrør med diameter på 2 meter
Det er stor dimensjoner på falsrørene som salgsleder Knut Magne Østenstad og ansvarlig for leveransene, Oddvar Hølland, sender til Stokkalandsmarka og Brusand det neste halve året. Hvert falsrør veier 5,7 tonn, er 1,5 meter langt og har en innvendig diameter på 2,0 meter. Foto: Torleif Heggebø

Av Torleif Heggebø, Medvind24.no

Salgsleder Knut Magne Østenstad forteller om et travelt halvår i vente for avdeling for betongvarer; ikke minst i produksjonen.

- Over en periode på litt over et halvt år skal vi produsere og levere 11.500 falsrør og 20-25 store, spesiallagede kummer, som hver har en vekt på 15-20 tonn.

Avdelingen leverer også til andre store prosjekter både på Østlandet og i Bergens-området.

- Disse store avtalene kommer til å ta en stor del av kapasiteten vår, men det skal selvsagt ikke gå ut over leveranser til andre kunder. I perioder kan det derfor bli arbeid på lørdager, forteller Østenstad.

«Transporten» tar transporten

Kontrakten med Risa ble signert medio september. Allerede uken etter ble de første rørene levert i Stokkalandsmarka. Den delen av jobben tar Ølen Betong Transport seg av.

- Med «transporten» i ryggen er vi trygge på at leveransene kommer fram i rett tid og til rett sted, sier Oddvar Hølland, som har ansvaret for å organisere leveransene.

Totalt skal det gjennomføres over 500 transporter til prosjektene på Stokkalandsmarka og Brusand, i snitt 13 i uken, med inntil 30 tonn på lasset. På travle dager har Hølland sendt av gårde både fem og seks vogntog.

- Korte tidsfrister er kanskje den største utfordringen vår, men ved å jobbe tett og godt sammen med entreprenøren, er jeg viss på at dette skal gå bra. Dette er produksjon og leveranser vi er drevne på. Slike prosjekter kan vi. Risa kjenner oss godt fra tidligere – særlig fra prosjekter på nordsiden av Boknafjorden – så begge parter vet hva vi går til, samstemmer Østenstad og Hølland.

Fra utmark til småby

Hå kommune har lenge hatt planer om utbygging i Stokkalandsmarka på Vigrestad, og har satt av utbyggingsarealer til et tettsted for 6 – 8000 innbyggere. Området får ny barnehage, skole, sentrumsområde med butikker og ny omkjøringsvei til Brusand. Risa er godt i gang med grunnarbeidene. Under bakken kommer et rør- og kumsystem levert av Ølen Betong i Ølensvåg.