Ølen Betong - hjem

Stort nytt forskningsbygg

Ølen Betongs avdeling på Laksevåg har tidligere i år flyttet inn i nybygg som gir rom for ytterligere fokus på kvalitet av betong og produktutvikling med grønn profil.

Publisert: 27.10.2021


Med siste nybygg som sto ferdig i mai i år kan avdelingsleder for ferdigbetong i Bergen, Knut Ståle Lyngstad, tilby større og mer moderniserte laboratoriefasiliteter.

– Dette gir oss flere muligheter med tanke på produktutvikling, understreker Lyngstad, som også ser at dette øker samarbeidet med store kunder som Veidekke og andre nasjonale kunder.

Lyngstad er fornøyd med investeringen i nybygget, og forteller at de også vil satse ytterligere på opplæring av egne ansatte, og at de nå i større grad enn før kan dra inn kunder for å presentere produkter, løsninger og DØNN-produkter.

– Vi ønsker å skape en arena for å dele kunnskap og erfaring rundt betongfaget. Treffe kunder og ansatte for en god dialog og sammen øke kompetansen om betong, så nå gleder vi oss til å invitere folk på besøk, sier Lyngstad.

– Det siste bygget på Laksevåg rommer i tillegg til laboratorie og lager, tre nye kontor. Her sitter teknolog, produksjonsleder og blandeoperatør i tillegg til et pauserom for sjåførene, forteller han. I dag er fjorten personer ansatt ved avdelingen innen produksjon, transport og administrasjon.

Det blir stadig jobbet med forskings- og utviklingsprosjekter (FoU). Produktutvikling, reseptoptimalisering og dokumentasjon er viktig for å høyne kvaliteten og å bedre utnyttelsen av råstoffene. Fokuset på miljø er sterkt og Lyngstad forteller at satsingen på produksjon med en grønnere profil økte markant fra 2016.

– Vi ser stadig etter nye strategiske løsninger både i produksjon og logistikk, og med vårt kortreiste tilslag og bruk av SCHWENK-miljøsement er vi langt fremme i utviklingen, forteller Lyngstad. Andre miljøhåndteringstiltak som blir gjort ved stasjonen er behandling av råstoff i lukket system for å hindre støv, hundre prosents gjenbruk av vann til vasking og inn i produksjon.

Restbetong blir benyttet til støping av blokker som blir solgt og store filterløsninger er montert på siloanlegget for sement, for å hindre utslipp av støv til luften og for å unngå overblåsing.

– Vi tester det vi leverer hver dag, i tillegg til at vi kontinuerlig tester nye produkter for fremtiden, understreker Lyngstad. Som en del av miljøsatsingen tester avdelingen nå bruken av elektrisk lab-bil med rekkevidde inntil 300 kilometer, etter å ha byttet inn en dieselbil.

– Utfordringen med dagens elektriske alternativ er rekkevidden, sier Lyngstad. I dag fungerer tilgjengelig rekkevidde til små distanser, mens en på lengre transportetapper fremdeles må beholde dieselbilene.

I år er det tjue år siden avdelingen på Laksevåg ble etablert, og i 2016 ble stasjonen oppgradert for å øke effektiviteten og bedre miljøhåndteringen. Et av satsingsområdene i 2016 var teknologisamarbeid og oppgradering av lagring av tilsetningsstoffer og miljøhåndtering. Betongstasjonen på Laksevåg ble i 2016 kåret til Norges beste i konkurranse med kandidater fra hele landet. Ølen Betongs avdeling på Laksevåg opplevde en tredobling i oppdragsmengden i perioden 2014–2017

– Ølen Betong har blitt en markedsledende aktør i Bergen, avslutter Lyngstad.