Ølen Betong - hjem

Ølen Betong satser sterkere på byggelementer

Ølen Betong utvider aktiviteten i Rogaland og blir største eier i et nytt holdingselskap, HHS AS med en eierandel på 51 %. Det nye selskapet vil bestå av Ølen Betong sin elementfabrikk i Sandeid, Hå Element AS og Hårr Betong AS.

Publisert: 08.11.2019


Eierne i HHS AS blir Ølen Betong AS 51 % og tidligere eiere av Portland AS med 49 %.

Det nye konsernet er solide produsenter med lang erfaring og god kjennskap til bransjen, og har en stor kundemasse. Selskapene har noe forskjellige produktsammensetning og passer godt sammen for at vi skal kunne tilby et bredt produktspekter. Selskapene har også en god geografisk spredning med produksjon på Varhaug og i Sandeid.

En større enhet

Det nye konsernet vil bli drevet som en enhet og omsette for over 200 millioner årlig. De sammenslåtte selskapene vil bli en stor aktør i betongelement-markedet med basis på Sør-Vestlandet. Med eiernes kompetanse og sterke finansielle posisjon, ligger alt til rette for at den samlede virksomheten skal styrke sin markedsposisjon og skape god lønnsomhet.

Det nye konsernet vil ledes av Randi Egeland, som i dag er leder av Hå Element. «Vi blir en stor aktør i byggelementmarkedet» sier daglig leder Randi Egeland. «Vi har tro på vekst i markedet, og at en større enhet vil kunne gi et enda bedre tilbud til våre kunder. Markedsområdet vil hovedsakelig være Agder, Rogaland og Hordaland. Vi har tro på at sammenslutningen skal skape et større miljø med ekspertise knyttet til elementproduksjon.» Selskapene vil få en felles ledelse og administrasjon.

Gjennomføringen av transaksjonen forutsetter godkjennelse av Konkurransetilsynet.