Ølen Betong - hjem

Travel sommer i Kirkenes

De neste tre månedene blir travle for Ølen Betongs samarbeidspartner i nord. Totalt skal Kirkenes Ferdigbetong levere om lag 10 000 kubikkmeter betong til en verdi av 18-20 millioner kroner til ulike prosjekt.

Publisert: 13.07.2016

Flere av de ansatte i Kirkenes Ferdigbetong oppstilt på plassen foran blandeverket med en del av bilparken ved siden av seg

Av Torleif Heggebø, Medvind24

- I slutten av juni starter vi leveranser av 7.500 kubikkmeter betong til Finnmark Krafts vindkraftverk på Hamnefjellet i Båtsfjord. Det meste går til fundamenter for 15 vindmøller – om lag 450 kubikkmeter til hvert fundament. I gjennomsnitt skal det støpes ett fundament i uken. Hvert element skal støpes som en sammenhengende støp, uten støpeskjøter. Det betyr kontinuerlig levering over 12-15 timer for hvert fundament, forteller daglig leder Terje Jakola.

Utfordrende logistikk

Kirkenes Ferdigbetong har kontrakt med hoved- entreprenør Peab, som med dette prosjektet bygger sin første vindmøllepark i Norge. Oppdraget byr på visse utfordringer hva logistikken angår.

- Oppdraget krever stor silokapasitet for sement og god flyt i transporten. To av våre egne bulkbiler skal stå for transporten av sement, primært fra den nærmeste siloen. Den ligger i Vadsø, 170 kilometer unna Båtsfjord.Kapasiteten i denne siloen er imidlertid liten, og det kan bli aktuelt å hente sement helt fra Alta, 450 kilometer én vei fra utbyggingsområdet, forteller Jakola.

Nytt anlegg tas i bruk

I forbindelse med leveransene til Hamnefjellet vindkraftverk settes det opp et nytt Tecwill Supercobra C80- anlegg for produksjon av betong. Anlegget får en produksjonskapasitet på 80 kubikkmeter betong i timen. Det sto klart til bruk i slutten av juni, og produksjonen og leveranser startet umiddelbart.

- Med en transportavstand for betongen på opptil ni kilometer, skal fire til seks biler gå i skytteltrafikk mens leveransene pågår. I tillegg vil vi ha bruk for én betongpumpe. Totalt blir 10-12 personer involvert i denne leveransen, forteller Jakola.

I tillegg til vindmølleparken i Båtsfjord skal Kirkenes Ferdigbetong også levere betong til et par kaier i Berlevåg, og med planlagte leveranser til lokale entreprenører og privatkunder blir totalvolumet 10.000 kubikkmeter betong i løpet av sommeren og tidlig høst.