Travelt i Bergen

Ølen Betong sin avdeling i Bergen har i 2012 opplevd en markert oppgang i omsetningen. Betongblandeverket har dette året levert over 35.000 m3 ferdigbetong til byggemarkedet.

Publisert: 20.12.2012

I Bergen opplever bedriften ny rekord med hele 36.000 m3 ferdigbetong i 2012. Dette har også medført et behov for utvidelse av arbeidsstokken der totalt 18 personer nå er i arbeid, inkl. de på betongvareavdelingen. I den senere tid har her vært stasjonert ni betongbiler og fem betongpumper. Det kan til tider være trangt innenfor portene med så pass mange tunge kjøretøyer på ett sted. Til tider leveres det ferdigbetong døgnet rundt.

Stor aktivitet på betongvarer

Bergen og Nord-Hordland representerer også et betydelig marked for betongvarer innen rør, kummer, avløpssystemer og byggeprodukter. Det meste går på bil fra Ølensvåg og direkte til kunder, med suppleringer fra lageret. - Vi har hatt mange anlegg i Bergen i år, men også omsetningen fra lageret har vært bra, forteller Knut Magne Østenstad. Flere spesialkummer er produsert for Bergen ved fabrikken i Ølensvåg. -Men det går også mye til Østlandet for tiden, forteller han. -Spesielt til Sokna, Notodden og E18 i Vestfold. Det er hektisk med masse forespørsler på å gi inn anbud innen veg og kommunalvarer.

Etter nyttår starter også store leveranser til Fellesprosjektet E6 - Dovrebanen. Det ser lyst ut for året som ligger forann oss.

Available jobs

Arkiv

2021

2020

Flere saker:

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021