Ølen Betong - hjem

Nye tunnelkontrakter til Ølen Betong

Avdelingene i Sandeid og Sveio er innstilte på tunnelsyn de neste to årene: Ølen Betong starter nå produksjonen av til sammen ca. 20 000 tunnelelementer til fire nye prosjekter.

Publisert: 18.10.2014

Divisjonsleder Geir Arild Søndenå undertegnet i sommer tre nye kontrakter om leveranser av tunnelelementer. Til sammen skal det produseres 20 000 tunnelelementer til prosjekter på E6, E18, E39 og Ryfast.

- Det blir fullt kjør i begge produksjonshallene for leveranser til veitunneler på E6, E18, E39 og Ryfast. Til sammen skal vi produsere og levere ca 350 000 kvadratmeter til tunneler i 2015 og 2016, sier divisjonsleder for elementfabrikkene, Geir Arild Søndenå .

I løpet av sommeren har han signert flere større kontrakter om leveranser av elementer til samferdselsprosjekter landet over. Fra starten av november vil det gå slag i slag med leveranser av tunnelelementer fra både Sandeid og Sveio.

Det ene prosjektet avløser det andre:

Teigkamptunnelen, E6

  • Først ut er leveranser til ny tunnel på E6 mellom Vinstra og Sjoa i Oppland
  • Tunnelen er 3,6 kilometer lang og Ølen Betong skal levere til sammen 1500 tunnelelementer til prosjektet
  • Kontrakten utgjør full produksjon i Sandeid fra starten av november til påsketider i 2015
  • Entreprenør for veiprosjektet er Implenia Norge AS

Tunneler på E 18 i Vestfold

  • Deretter kommer leveranser til den nye veiparsellen mellom Bommestad og Sky på E18
  • Ølen Betong skal levere til sammen 150 000 m2 tunnelelementer til to tunneler på til sammen 4,1 km; Larvikstunnelen og Martineåstunnelen
  • Produksjonen vil foregå både i Sandeid og Sveio i 2015 og 2016
  • Entreprenør for veiprosjektet er Skansa Norge AS

Eiganestunnelen (E39) og Hundvågtunnelen (Ryfast, Rv13)

Det produseres nå 1700 m2 tunnelelementer daglig i fabrikkene i Sveio og Sandeid. Ølen Betong er i dag den største spesialiserte leverandøren av tunnelelementer i Skandinavia.