Ølen Betong - hjem

Tror på vekst som nytt selskap

To måneder etter sammenslåingen av Sandnes Betong og Jærbetong, ekspanderer det nye selskapet. Med overtakelse av Dalen Betong, utvider Sandnes & Jærbetong markedet med betongproduksjon i Ryfylke.

Publisert: 27.01.2017

Av Kari Aakra, Medvind24.no

- Vi ser svært positivt på mulighetene og utviklingen i bygg- og anleggsmarkedet i Ryfylke. Blant annet vil åpningen av Ryfast gjøre området attraktivt for nyetableringer innen industri, og som boligområde for Stavanger-regionen, sier daglig leder i Sandnes & Jærbetong, Tor Magne Kvia.

1. desember overtok Sandnes & Jærbetong Dalen Betong på Jørpeland. Dalen Betong har mer enn 30 års erfaring som leverandør av ferdigbetong og betongvarer til blant annet industribygg, tunnelportaler, driftsbygninger, boliger og kaier.

Daglig leder i Sandnes & Jærbetong Tor Magne Kvia og økonomileder Marianne Sør-Reime fikk i desember nye medarbeidere i Ryfylke med overtakelsen av Dalen Betong.

- Nå ser vi frem til å tilby produktene våre til et utvidet marked i Ryfylke, i tillegg til Jæren og Stavangerregionen. Utvidelsen kommer bare et par måneder etter at nye Sandnes & Jærbetong formelt ble etablert. Ved utgangen av 2016 vil selskapet ha levert over 170.000 kubikkmeter betong til kunder innen samferdsel, byggog anleggsbransjen, og landbruksnæringen.

Samferdsel og landbruk 

- Vi opererer i et fylke som har kjent godt på oljekrisa, og det er mye byggearbeid som har stoppet opp som følge av det. Likevel har vi store leveranser til samferdsel og landbruk. I tillegg leverer vi en del til skolebygg og til IVAR (Interkommunalt vann-, avsløps- og renovasjonsselskap for Stavangerregionen), som er en stor byggherre som genererer mye arbeid i entreprenørbransjen, forteller Kvia.

Blant de største prosjektene i år er leveransene til Eiganestunnelen.

- Mens Ølen Betong leverer til Hundvåg- og Ryfylke-tunnelene, leverer vi alt av konstruksjonsbetong til Eiganestunnelen. Til sammen skal vi levere 50.000 kubikkmeter, og leveransene vil gå til våren 2018, sier Kvia. Et betydelig prosjekt som viser godt igjen i 2016- regnskapet, er utvidelsen av vannbehandlingsanlegget på Langevatn for IVAR.

- Her skal vi levere totalt 29.000 kubikkmeter betong, i tillegg til plattendekker som brukes som forskaling på alle dekkene på Langevatn. Totalt skal vi levere 2000 kvadratmeter plattendekker til Kruse Smith på dette prosjektet, forteller Kvia.

Alltid på jakt etter nye produkter

Og det er ikke bare IVAR som har fått øynene opp for plattendekker som forskaling. Plattendekker er prefabrikkert og ferdig armert betongdekke som kan brukes som etasjeskiller.

I tillegg til plattendekker leverer også Sandnes & Jærbetong bubbledekk; et produkt som består av betong, armering og hundrevis av plastkuler som gir lavere vekt enn vanlige betongdekker.

- Vi startet med produksjon av plattendekker og bubbledekker i 2008, og vi har hatt stor suksess med dette. Blant annet har vi levert bubbledekk til en ungdomsskole på Stord og skal støpe plattendekke til studenthotellet på Ullandhaug over nyttår, forteller Kvia.

I tillegg til betongdekker, har Sandnes & Jærbetong en allsidig produktportefølje. Både midtdeler, arbeidsrekkverk og pæler utgjør en betydelig del av produksjonen. Og det vil trolig ikke stoppe med det.

- Vi er alltid på jakt etter nye produkter å tilby, sier Kvia, som snart også kan ta produksjonen innendørs.

Stor, samkjørt og effektiv

- Vi skal tette fabrikkhallen, og vil dermed kunne produsere produktene våre i en 1500 kvadratmeter oppvarmet hall. Ved å bygge inn hallen vår vil vi også være forberedt til å kunne produsere elementer innendørs for samferdselsprosjekt i fremtiden, sier Kvia.

Sandnes & Jærbetong har etter overtakelsen av Dalen Betong passert 80 medarbeidere, og avdelinger i Sandnes, på Nærbø og Jørpeland. I 2017 vil selskapet for alvor få nyte godt av fordelene ved å bli slått sammen, mener Kvia.

- Vi kommer til å bli enda mer samkjørte i 2017, noe som vil gjøre driften vår mer effektiv. Vi håper på vekst og tror vi skal få det til. Vi ser lyst på markedet som et samlet selskap framover, sier Kvia