Ølen Betong - hjem

Tunnelbygging med miljøbetong

De nye tunnelene på E39 Os - Bergen og Ulriken bygges med lokalprodusert betong som i hovedsak består av tilslag hentet i lokal området. Kortreist tilslag til produksjon av betong er framtida, mener Ølen Betong.

Publisert: 02.05.2017

Dette gir reduserte kostnader og betydelig miljøgevinst. Ølen Betong leverer ca. 200 000 kubikk ferdigbetong til disse prosjektene med sterkt fokus på miljø.

Det skal daglig gå 25-30 lass med betong fra Ølen Betongs anlegg på Fana til de nye tunnelene på E39 mellom Os-Bergen. Betongen produseres med 75 – 80 prosent knust tilslag fra lokale uttak. Tilslaget omgjøres til miljøvennlig råstoff for betongen som produseres på stedet og leveres til tunnelene.

- Vi ruster oss for framtida ved å produsere betong med kortreist råstoff. Dette er fremtidsretta teknologi, hvor målet er sterkt fokus på miljø, optimal bruk av ressurser og ikke minst kostnadseffektiv produksjon, sier divisjonsleder for ferdigbetong i Ølen Betong, Stian Berge.

Tunneler sikres med betongelementer

Ølen Betong er en av Skandinavias største leverandører av elementer til samferdselstunneler. Ca. 160 000 kvadratmeter elementer, over 8 500 elementer, går til brann-, vann- og frostsikring av de nye tunnelene på E39 Os-Bergen.

I tillegg er det levert nærmere 4 000 fundamenter for skinnegang til helprofilmaskinen som borer ut Ulriken tunnelen. Elementene er produsert med bruk av en betydelig del egenprodusert tilslag lokalt ved fabrikken i Sveio.

Ruster seg for fremtiden

Ølen Betong har gjennom flere år utviklet egen teknologi for høyest mulig utnyttelse av knuste masser som tilslag i betong. Målsetningen er en andel på 100 %.

- I dag benytter vi kortreist tilslag i betongen til alle våre samferdselsprosjekt i Bergensregionen, og vi jobber mot å kunne levere kortreist tilslag i betong fra mobile blandeverk også på mindre prosjekter. Slik vil vi redusere transportmengden, og følgelig få stor miljøgevinst med mindre utslipp, sier Berge.

Flere FoU-prosjekter har satt Ølen Betong i førersetet med utvikling av miljøvennlig betong til tunnelprosjekter. Bruk av knuste masser som tilslag i betong er nødvendig for å sikre nok tilslag i fremtiden og øke miljøgevinsten, mener daglig leder, Svein Atle Berge.

- Kortreist betong og bruk av knuste masser er et avgjørende område å satse på. Det blir mindre naturssand å ta av og vi må ta hensyn til de naturressursene vi har. Ved å bruke mobile blandeverk sikrer vi også en større miljøgevinst og reduserte transportkostnader, sier han.