Ølen Betong - hjem

Siste leveranser til Holmestrand

Siden 2012 har produksjonen av tunnelelementer til jernbane gått nonstop i Sveio. Nå er Ølen Betong inne i sluttspurten av sin største jernbaneleveranse til dags dato, Vestfoldbanen - et nybrottsprosjekt innen jernbanebygging i Norge.

Publisert: 25.11.2014

Et betongelement løftes opp for å monteres på fjellbolter i en jernbanetunnel

Deler av Vestfoldbanen skal oppgraderes til dobbeltspor og er det første jernbaneprosjektet i Norge som dimensjoneres for 250km/t. Jernbaneverket har tatt i bruk betongelementer for vann- og frostsikring, og tunnelementene, de kommer fra Sveio.

Ølen Betong har produsert elementer for fire entrepriser på Vestfoldbanens strekning Holm - Holmestrand - Nykirke. De fire entreprisene utgjør til sammen 8,3 tunnel-kilometer av den totalt 14,3 km lange trasèen. Skanska Norge AS har tre av entreprisene, og MARTI IAV DA er entreprenør på en fjerde. Til sammen er det levert 220 000 m2 vegg- og takelementer til prosjektene.

- Kontraktene til Vestfoldbanen utgjør de største leveransen til jernbaneprosjekt vi har hatt i Ølen Betong. Vi produserte de siste elementene til Holmestrand-strekningen i sommer, og de skal være ferdig monterte i tunnel i løpet av november for at trasèen skal stå ferdig til planlagt åpning sommeren 2016.

Stortransport

Til sammen 80 000 tonn er så langt fraktet med Arriva Shipping fra Sveio til Holmestrand, der Ølen Betong Transport står klar for å frakte lasten videre til levering i selve tunnelen.

- Transportdelen av dette prosjektet har utgjort en betydelig del av kontraktene våre, og det har til sammen vært 4 biler og 8 ansatte i drift for denne jobben i Holmestrand over mange måneder.

Leveransene til denne strekningen har åpnet dørene for et enda større marked innen samferdselsprosjekter for Ølen Betong.

- Siden vi fikk jernbanekontraktene har vi jobbet tett med mange av de store entreprenørene i markedet, både norske og utenlandske. Det har også åpnet for flere muligheter til leveranser innen samferdsel, sier Søndenå.