Ølen Betong - hjem

Etikk i Ølen Betong

Etiske retningslinjer

Det norske samfunnet / myndighetene setter strenge krav til leverandørenes holdninger og beskrevne retningslinjer når det gjelder etikk og antikorrupsjon.

At vi har dette beskrevet og innarbeidet er i økende grad en forutsetning for å få bli leverandør til det offentlige eller å være leverandør i prosjekter der det offentlige er byggherre.

Ølen Betong er en moderne bedrift som opererer på tvers av kulturer og landegrenser. Det er derfor særdeles viktig at bedriften har klare etiske retningslinjer når det gjelder etikk, både internt og eksternt.

Korrupsjon

Ølen Betong er i mot alle former for korrupsjon og vi følger til enhver tid norske lover og regler. Vi har klare regler for våre ansatte, og aksepterer ingen former for korrupsjon eller "smøring".

Personalpolitikk og etikk

Vår personalpolitikk skal være forankret i de lover og avtaler som regulerer forhold i arbeidslivet.

Videre skal vår personalpolitikk ha en naturlig forankring i et verdigrunnlag som legges til grunn for våre handlinger og beslutninger med særlig vektlegging av:

Les mer om :
BÆREKRAFT
Etiske retningslinjer