Ølen Betong - hjem

Historikk

Starten i Ølensvåg

Ølen Betong AS ble etablert i 1974 som et samarbeidsselskap mellom Berge Cementstøperi og Sunnhordland Støperi & Bygg. Begge med tradisjoner tilbake fra ca. 1950 med produksjon av ulike betongvarer. Disse firmaene opphørte i 1977, samtidig som Ølen Betong AS overtok og flyttet inn i nye produksjonslokaler på Bergsneset i Ølensvåg (nå: Vindafjord kommune), ca. 5 mil øst av Haugesund (langs E134).

Fabrikken i Ølensvåg vokser.

Senere er det utført store investeringer i bygninger, produksjons-maskiner, samt utvidelse av lagerområde. I tillegg til fabrikk og blandeverk er her bygget eget, stort bilverksted og mekanisk verksted, lager og administrasjonsbygg, samt kaianlegg med overbygde siloer for tilslag (råstoff). I 1994 satte bedriften opp et mottaks- og siloanlegg for sement som totalt rommer ca 5000 tonn.

Endring i eierforhold

I 2018 ble bedriftene Ølen Betong Transport AS og Ølen Betong AS overtatt av Nordic Concrete Group AS. NCG er eid av Ølen Betong Gruppen AS og KB Gruppen Kongsvinger AS med 50% hver. NCG er etablert totalt 65 steder i Norge og omsetter samlet brutto for ca. NOK 4,4 milliarder.


I 2021 etablerte Nordic Concrete Group AS et heleid datterselskap: ØB Group AS, som overtok alle aksjer / eierandeler i Ølen Betong Transport AS, samt i Ølen Betong AS med alle datterselskaper. ØB Group AS overtok også alle administrative tjenester som Ølen Betong tidligere utførte for andre bedrifter i gruppen. Fra dette tidspunkt er Ølen Betong AS et rent driftsselskap for produksjon og omsetning av betongløsninger.

Betongvarer

Produksjonshallen for betongvarer ble forlenget med 20 meter i 2006, til et totalt areal på 3800 m². I tillegg kommer 2 rubbhaller til lager, på hhv. 360 og 500 m². Årlig omsettes betongvarer for 110-130 mill. NOK. I 2022 ble verkstedhallen for tyngre kjøretøyer omgjort til ny produksjonshall for spesialprodukter. Les mer om Betongvarer her

Ferdigbetong

Ferdigbetong har helt fra starten vært en av bedriftens viktigste pilarer. Fra begynnelsen av 80 tallet valgte en å satse på mobile blandeverk, som raskt kunne flyttes og monteres opp for produksjon av ferdigbetong direkte på større byggeplasser. Første prosjekt var Kårstø-utbyggingen. I årene som fulgte har blandeverkene vært i bruk på de største utbyggingene over hele landet, bl.a. nevnes Snøhvit utbyggingen og OPS E-18, Ryfast forbindelsen, store veiutbyginger over hele landet, flyplasser, damanlegg, kraftstasjoner, bro og tunnelprosjekter mm.

Ekspansjon

I 2001 overtok Ølen Betong et betongblandeverk på Stord, samt etablerte et stort blandeverk i Bergen. I 2002 etablerte bedriften seg med 2 mobile og et stasjonært blandeverk ved Hammerfest i Finnmark for leveranser til Snøhvit prosjektet (LNG) på Melkøya. Det stasjonære verket er videreført for leveranse i Finnmark.


Bedriften har også kjøpt seg inn i Ribe Betong AS. Dette selskapet ble fusjonert med Agder Betong AS og Betong Sør AS og har hatt opptil 10 blandeverk i Agder fylke. Ølen Betong kjøpte seg også inn i selskapene Sandnes Betong AS og Jærbetong AS, som ble fusjonert til: Sandnes & Jærbetong AS med avdelinger: Nærbø, Sandnes, Jørpeland og Sirdal. Senere ble kjøpt 100% av Forsand Sandkompani AS i Rogaland, samt Kirkenes Ferdigbetong AS (Kirkenes, Vadsø og Tana), som i 2021 ble fusjonert med Ølen Betong.

Ferdigbetonger-etablering i nord

Etter avslutningen av Snøhvit anlegget i 2006 valgte Ølen Betong å fortsette satsingen i nord. I 2021-2022 er det foretatt oppkjøp av flere selskaper som er fusjonert inn i Ølen Betong AS, som nå har avdelinger med betongprodukjon i Hammerfest, Alte, Tana, Kirkenes, Vadsø og Tromsø. I tillegg har ØB Group AS overtatt eierskapet i HGB Betong AS som har 4-5 avdelinger i Nordland.

Nybygg i Gismarvik

I 2022 flyttet ferdigbetong-administrasjonen inn i et nybygget administrasjonsbygg på Gismarvik i Tysvær, like ved blandeverket. Til dette bygget flyttet også Ølen Betong Transport sitt bilverksted, samt Divisjon betongvarer sitt utsalg og lager for betongvarer på Haugalandet. Bygget rommer også en produksjonshall for betongblokk, som får betongen fra det lokale blandeverket.

Over 65 blandeverk

Da Ølen Betong Gruppen AS og KB Gruppen Kongsvinger AS, etablerte Nordic Concrete Group AS fra 2018, medførte dette at NCG nå har samlet 65 betongblandeverk + flere fabrikkanlegg og tilslagsprodusenter.


Av dette har Ølen Betong AS betongproduksjon på over 20 steder i landet.
Les mer om Ferdigbetong her

Samferdselselementer i Sveio og Sandeid.

På siste del av 80-tallet overtok Ølen Betong en elementfabrikk i Mølstrevåg i Sveio kommune. Denne er kraftig modernisert og rustet opp, både når det gjelder produksjonsanlegg og uteområder. I 2004 - 2005 ble fabrikken modernisert og utvidet til et samlet fabrikkareal innendørs på 4600 m². Videre ble gjennomført en stor utvidelse av lagerområdet i Mølstrevåg i 2013 - 2016, kombinert med produksjon av tilslag. Ny utbygging fant sted i 2021-22, der det også ble etablert ny kai.

Elementfabrikken i Sandeid.

Elementfabrikken i Sandeid, som Ølen Betong overtok i 2011, var en moderne og oppgradert fabrikk for elementer til alle typer bygg. Denne er flere ganger etterpå blitt utvidet, bl.a. med en hall for samferdselselementer på 1800 m². Fra 2022 vil denne hovedsakelig produsere spesialelementer for vei- og tunnel, mens byggelementer blir produsert av Hå Element AS sine fabrikker på Varhaug og Nærbø.


I dag fremstår vår elementdivisjon som en av Europas største spesialfabrikk for elementer til brann-, vann- og frostsikring av samferdselstunneler, med leveranser over hele landet. Kai på fabrikkene gir oss store fortrinn.

Transport og logistikk sjøveien

En forutsetning for elementfabrikkene sine leveranser og konkurransedyktighet over hele landet, er store kaier både i Sveio og i Sandeid. Her lastes båter med opp til 550 elementer pr tur (3000 tonn). Videre transport inn til tunnelene går med spesialkjøretøyer på veg. Også fabrikken i Ølensvåg har egen kai der produkter leveres med båt, samt at råstoff for produksjonen kommer inn sjøveien til alle anlegg med kai.

Administrasjon og verksted i Tysvær

I 2022 tok Ølen Betong i bruk et nytt bygg på Gismarvik i Tysvær kommune. Dette bygget er på 3000 m² og rommer et moderne verksted på 750 m² for store kjøretøyer, produksjonshall for betongblokk, utsalg og lager for betongvarer, samt 3 etasjer med kontorer og møterom. Divisjon Ferdigbetong sin administrasjon er fra nå av etablert her.