Ølen Betong - hjem

Historikk

Starten i Ølensvåg

Ølen Betong AS ble etablert i 1974 som et samarbeidsselskap mellom Berge Cementstøperi og Sunnhordland Støperi & Bygg. Begge med tradisjoner tilbake fra ca. 1950 med produksjon av ulike betongvarer. Disse firmaene opphørte i 1977, samtidig som Ølen Betong AS overtok og flyttet inn i nye produksjonslokaler på Bergsneset i Ølensvåg (nåi : Vindafjord kommune), ca. 5 mil øst av Haugesund (langs E134).

Fabrikken i Ølensvåg vokser.

Senere er det utført store investeringer i bygninger, produksjons-maskiner, samt utvidelse av lagerområde. I tillegg til fabrikk og blandeverk er her bygget eget, stort bilverksted og mekanisk verksted, lager og administrasjonsbygg, samt kaianlegg med overbygde siloer for tilslag (råstoff). I 1994 satte bedriften opp et mottaks- og siloanlegg for sement som totalt rommer ca 5000 tonn.

Endring i eierforhold

Fra 2018 er Ølen Betong Transport AS og søsterbedriften Ølen Betong AS heleid av Nordic Concrete Group AS. NCG er eid av Ølen Betong Gruppen AS og KB Gruppen Kongsvinger AS med 50% hver. NCG er etablert totalt 45 steder i Norge og omsetter for 2 milliarder NOK

Betongvarer

Produksjonshallen for betongvarer ble forlenget med 20 meter i 2006, til et totalt areal på 3050 m². I tillegg kommer 2 rubbhaller til lager, på hhv. 360 og 500 m² og et moderne verksted for store kjøretøyer, på 750 m². Årlig omsettes betongvarer for 110-130 mill. NOK. Les mer om Betongvarer her

Ferdigbetong

Ferdigbetong har helt fra starten vært en av bedriftens viktigste pilarer. Fra begynnelsen av 80 tallet valgte en å satse på mobile blandeverk, som raskt kunne flyttes og monteres opp for produksjon av ferdigbetong direkte på større byggeplasser. Første prosjekt var Kårstø-utbyggingen. I årene som fulgte har blandeverkene vært i bruk på de største utbyggingene over hele landet, bl.a. nevnes Snøhvit utbyggingen og OPS E-18, Ryfast forbindelsen, store veiutbyginger over hele landet, flyplasser, damanlegg, kraftstasjoner, bro og tunnelprosjekter mm.

I 2001 overtok bedriften et betongblandeverk på Stord samt etablerte et stort blandeverk i Bergen. I 2002 etablerte bedriften seg med 2 mobile og et stasjonært blandeverk ved Hammerfest i Finnmark for leveranser til Snøhvit prosjektet (LNG) på Melkøya. Det stasjonære verket er videreført for leveranse i Finnmark.

Senere har bedriften kjøpt seg inn i Ribe Betong AS (Sørlandet) som ble fusjonert med Agder Betong AS (Ribe har opptil 10 blandeverk i Agder-fylkene). Ølen Betong kjøpte seg også inn i Sandnes Betong AS og Jærbetong AS, som ble fusjonert til: Sandnes & Jærbetong AS med tre avdelinger. Senere ble kjøpt 100% av Forsand Sandkompani AS i Rogaland, samt 50% Kirkenes Ferdigbetong AS (i Kirkenes, Vadsø og Tana).

Over 40 blandeverk

Da Ølen Betong Gruppen AS og KB Gruppen Kongsvinger AS, etablerte Nordic Concrete Group AS fra 2018, medførte dette at NCG nå har samlet 43 betongblandeverk + flere fabrikkanlegg og tilslagsprodusenter.

Av dette har Ølen Betong med datterselskaper betongproduksjon på over 30 steder i landet, samt i Murmansk (Russland)
Les mer om Ferdigbetong her

Samferdselselementer i Sveio og Sandeid.

På siste del av 80-tallet overtok Ølen Betong en elementfabrikk i Mølstrevåg i Sveio kommune. Denne er kraftig modernisert og rustet opp, både når det gjelder produksjonsanlegg og uteområder. I 2004 - 2005 ble fabrikken modernisert og utvidet til et samlet fabrikkareal innendørs på 4.600 m². Videre ble gjennomført en stor utvidelse av lagerområdet i Mølstrevåg i 2013 - 2016, kombinert med produksjon av tilslag. Etter at bedriften kjøpte elementfabrikk i Sandeid i 2011, er denne også utvidet med en egen hall for samferdselselementer

Byggelementer i Sandeid.

Elementfabrikken i Sandeid, som en overtok i 2011, er en moderne og oppgradert fabrikk for elementer til alle typer bygg. Denne er flere ganger etterpå blitt utvidet, bl.a. med en hall på 1800 m².

I dag fremstår vår elementdivisjon som en av Europas største spesialfabrikk for elementer til brann-, vann- og frostsikring av samferdselstunneler, med leveranser over hele landet. Kai på fabrikkene gir oss store fortrinn.

Transport og logistikk sjøveien

En forutsetning for elementfabrikkene sine leveranser og konkurransedyktighet over hele landet, er store kaier både i Sveio og i Sandeid. Her lastes båter med opp til 550 elementer pr tur (3000 tonn). Videre transport inn til tunnelene går med spesialkjøretøyer på veg. Også fabrikken i Ølensvåg har egen kai der produkter leveres med båt, samt at råstoff for produksjonen kommer inn sjøveien til alle anlegg med kai.

Etablering i Russland

Etter avslutningen av Snøhvit anlegget i 2006 valgte Ølen Betong å fortsette satsingen i nord. Med forventning om økt aktivitet i Barentsregionen ble det etablert et russisk datterselskap sent i 2007. Dette selskapet åpnet fabrikk for ferdigbetong og elementer ved Murmansk i 2008. Senere også tilslagsproduksjon, store utvidelser av industritomten og bygging av flere store produksjonshaller og lagerbygg. Bedriften i Russland har nå 30-40 personer ansatt, men har i prosjektperioder sysselsatt godt over 100.
Se vår russiske web-side her

Et konsern med felles administrasjon

Ølen Betong Gruppen utviklet seg etter årtusen-skiftet til et stadig voksende konsern med flere samt hel- og deleide datterbedrifter innen betong og logistikk. Det meste av administrasjon foregår nå fra konsernets hovedkontor i Ølensvåg. Gruppen sysselsetter samlet 450 personer med en omsetning på over 1500 mill. kr i året. Tar en i tillegg med produksjonen i KB Gruppen overstiger totalen 2 mrd NOK.