Ølen Betong - hjem

Vår målsetting er at Ølen Betong sin virksomhet skal foregå på en trygg og sikker måte.

Sikkerhetsinnsatsen skal beskytte

Hovedmålet er 0 skader

Alle ansatte har ansvar for det de foretar seg og skal gjøre det som er nødvendig for å hindre skade på seg selv, andre, utstyr og produkter.

Ølen Betong vil derfor gjennom et forebyggende internkontrollsystem gjøre sitt for å hindre ulykker/skader, og skape trivsel på arbeidsplassen.

Dette skal skje ved at helse, miljø og sikkerhet planlegges og prioriteres på linje med produksjon, teknikk og økonomi, og at det gjennomføres risiko- og Sikker Jobb Analyse.

HMS skal være en del av ledernes resultatansvar. Resultatet av innsatsen skal vise at Ølen Betong er ledende når det gjelder sikkerhet.

Som en vesentlig del av arbeidet med å nå Kvalitets- og HMS målsettingen, legger Ølen Betong vekt på god opplæring og informasjon, samt stor vekt på analysering og informasjon ved avvik. Dette for å sikre seg mot gjentagelser, skape motivasjon og faglig stolthet, samt å få den enkelte i organisasjonen til selv å sette krav til seg selv.

For å klare dette må vi stå sammen og i fellesskap ta ansvar for å gjøre hverdagen så trygg som mulig, både for oss selv og våre kolleger i og utenfor bedriften.

Helse, miljø og sikkerhet er alltid en del av arbeidet!

HMS-organisasjon

Til å sørge for at Helse – Miljø og Sikkerhet alltid står sentralt i bedriften og blir ivaretatt etter bedriftens målsetting samt pålegg fra det offentlige er dette organisert spesielt for å imøtekomme de krav som stilles. HMS inngår som en del av bedriftens KS system og det er utarbeidet et eget HMS-hefte med retningslinjer og rutiner for det totale HMS-arbeid i bedriften. Sentralt i dette er og jevnlige HMS - inspeksjoner i form av vernerunder på de ulike arbeidsplasser.

Les mer om vår BÆREKRAFT