Ølen Betong sin divisjon for ferdigbetong har nå ledig stilling som:

Driftsleder

Med utgangspunkt fra vårt hovedkontor i Ølensvåg, vil du få det operative ansvaret for våre blandeverk på Haugalandet, samt tidvis også besøk til våre avdelinger og prosjekter ellers i landet. Vi ønsker en selvstendig og utadvendt person med positivt humør og stå-på vilje i ett til tider hektisk miljø.

Som driftsleder vil du være en nøkkelperson for god drift og oppfølging av våre blandeverk. Vi søker en person som raskt og effektivt tar tak i de oppgavene som dukker opp, samt delegerer og følger opp etter behov.

Godt samarbeid med interne og eksterne premissgivere er svært viktig. Driftsleder er tydelig og klarer å engasjere andre mennesker, samt være en pådriver til godt HMS-arbeid og effektiviseringsmuligheter i aktuelle områder.

Om deg:

Vi tilbyr:

For nærmere informasjon kontakt Divisjonsleder Anders Molland, mobil 4888 9918.

Søknad med attester og vitnemål sendes innen 31. januar til stilling@olenbetong.no

Søknader behandles fortløpende