Ølen Betong - hjem

Sterkere satsning på byggelementer

Elementfabrikkene for byggelementer er organisert i selskapet:
Hå Element AS. Les mer om produktene her.
Telefon: 40 444 555

Ølen Betong ble i 2019 største eier i et nytt holdingselskap, Hårr Betong AS, som igjen eier Hå Element AS med sine to elementfabrikker i Rogaland. Ølen Betong AS sine fabrikker i Mølstrevåg og Sandeid produserer nå elementer til samferdsel.

Når kvalitet og totaløkonomi er viktig...

Hovedfokuset vårt er å produsere betongelementer til næringsbygg, industribygg, landbruksbygg, blokker og spesialprodukter. Fordelene spenner seg fra god økonomi til de beste byggtekniske muligheter.

Et bygg i betongelementer krever lite energi til oppvarming, samtidig som det både er miljøvennlig og vedllikeholdsvennlige produkter. Yttervegger av betongelementer som den bærende konstruksjonen, og med betongdekker, gir store spenn og fleksible innredningsmuligheter. Bygget er stabilt, trygt og nærmest lydtett. Med en rekke muligheter innen design og overflater er det bare fantasien som setter begrensninger.

En investering for fremtiden

Din visjon om et bygg med god økonomi på kort og lang sikt, blir til virkelighet med elementer fra Ølen Betong.

Betongelementer gir kort byggetid og fleksible løsninger med tanke på innredninger og driftsendringer.

Du sitter igjen med en bygning av betydelig kvalitet, med lang levetid og lave vedlikeholdskostnader.

Dette er noe som igjen gir høy verdi på eiendommen din, en verdi du kan gi videre til neste generasjon.

Vi leverer primært betongelementer til bygg i Rogaland, Hordaland og deler av Sør-Norge.

Betongelement blir produsert etter tegninger. Deretter transporteres det ut til byggeplassen og monteres slik kunden vil ha det.

Etterspørselen etter betongelement til driftsbygninger i landbruket, samt industri, kontor, butikker, boligblokker og skoler, har vært jevnt økende. Betong har et stort bruksområde, er slitesterkt og rimelig å holde ved like.

Våre produkter innen bygg

  • Søyler
  • Bjelker
  • Dragere
  • Trapper
  • Veggelementer (kompakt eller isolert)
  • Hulldekkelementer
  • Ringmur til hytter og lette bygg
  • Betongblokker til forstøtningsmurer, kaifundament etc., nå også med fasademønster.
  • Spesialprodukter som: Kulverter, lokk, balkonger osv.