Ølen Betong - hjem

DØNN Fugefri for store gulvareal

DØNN Fugefri er et konsept som tillater støp av store gulvareal uten bruk av dyblede kontraksjonsfuger eller andre typer rissanvisere. Her kan det støpes arealer helt opp mot 2500m2 i et og samme felt, og kostnader knyttet til etablering av fuger elimineres.

Mindre vedlikehold med DØNN Fugefri

Vedlikeholdskostnadene på ferdig gulv kan ikke sammenliknes med et tradisjonelt armert og utstøpt gulv som krever feltinndeling og masse fuger. Ikke minst vil flislegging av denne type gulv være svært rasjonelt med tanke på at man ikke trenger å ta hensyn til feltinndeling i betongen.

Med bruk av DØNN Fugefri oppnår man større fleksibilitet hvis man senere skal endre rominndelingen, mens utfordringer som riss, svake overflater og kanter reduseres til et minimum.

Svinnkompensert betong

Ved utstøping av normalbetong vil svinn i betongen føre til strekkspenninger som gjør at bevegelsesfuger med maksimalt 8m x 8m feltstørrelse må etableres. Dette for å unngå at spenningene overstiger strekkapasiteten i disse områdene slik at betongen sprekker.

Med DØNN Fugefri designer vi en betong til ditt formål som er mye mer volumstabil, det vil si en svinnkompensert betong med tilsetningsmaterialer som skaper en liten ekspansjon i betongen de første døgnene og videre reduserer svinnet i den påfølgende levetiden. Stålfiberen vi tilsetter fordeler og demper spenningene i både ekspansjons-/oppspenningsfasen, og i svinn-/avspenningsfasen.

Ethvert prosjekt som støpes med DØNN Fugefri skal være beregnet av oss

På lik linje som for DØNN Armert forutsettes det at gulvet er utført fritt flytende, samt med samme nødvendige tiltak før og etter utstøping. Ethvert prosjekt som støpes med DØNN Fugefri skal være beregnet av oss.

Kunden fyller ut et inndataskjema med lastopplysninger og øvrig nødvendig informasjon om konstruksjonsdelen, før skjemaet returneres til oss. Basert på opplysningene utarbeides det en beregningsrapport som forteller mengde fiber og tilsetninger som skal brukes.

Denne rapporten oversendes kunden, og vil i tillegg til å vise de nødvendige utregninger også fungere som et garantibevis for løsningsforslaget vi gir. Dette gjelder derimot ikke hvis det viser seg at inndataskjemaet har gitt feil opplysninger.

Tips for riktige forberedelser

På samme måte som ved bruk av DØNN Armert må denne type gulv utføres som fritt flytende, det vil si at man sikrer minst mulig friksjon mot underlaget og tilstøtende konstruksjonsdeler. Bruk av herdemembran og tildekning de første 7 døgnene er avgjørende for optimal virkning av den ene tilsatte komponenten, og da videre for å sikre et godt sluttresultat.

Ved utlegging bør konsistensen være i området 220-230mm slik at betongen er lett dissbar, slik at man da enklere vil klare å trykke fiberen ned i overflaten og hindre fiberoppstikk. Slike fiberoppstikk kan forekomme, men disse kan eventuelt da klippes med tang etter herding. Betongen kan videre skures og stålglattes på samme måte som øvrig betong.

Dokumenter