Ølen Betong - hjem

DØNN Landbruk – Funksjonstilpasset betong

DØNN Landbruk er en funksjonstilpasset betong som tilfredsstiller kravene til bestandig betong i konstruksjoner som er utsatt for husdyrgjødsel og avføring fra husdyr.

Den designes i utgangspunktet som B35 M45, men aldri i lavere kvaliteter.

Husdyrgjødsel og ekskrementer inneholder kjemiske forbindelser som bryter ned ordinær betong. For å tåle disse forbindelsene må betongen være ekstra bestandig, og da tilsettes materialer som øker tettheten i betongen.

Tettere betong for lenger levetid

Som et minimum skal denne type betong inneholde 4% silika, og dette er et tilsetningsmateriale som er ca. 100 ganger finere enn sementkorn. Tettheten blir derfor betraktelig forbedret, noe som gjør det vanskeligere for nedbrytningsmekanismer å få tak på betongen.

Ønsker man lang levetid på betongen, og vil slippe unødvendige vedlikeholdskostnader, bør man derfor ikke velge magrere betongkvaliteter i slike konstruksjonsdeler.

DØNN Landbruk kan kombineres med øvrige produkter i produktserien DØNN. Samme regler gjelder for denne betongen som for annen betong, og ikke minst må man huske på gode herdetiltak for å oppnå et godt sluttresultat.