Ølen Betong - hjem

Norge er blant verdens dyktigste innen tunnelbygging, med blant annet verdens lengste undersjøiske biltunnel. Som et krevende land for vegbygging, har dette lært oss å sikre våre veier. Vi bygger varige løsninger i betong. Løsninger som gir fleksibilitet, styrke og lang levetid.

Ølen Betong utviklet elementløsningene allerede på 1980-tallet, og har i denne tiden videreutviklet og levert en lang rekke veg- og jernbanetunneler i Norge. Betong er valgt framfor andre løsniner på grunn av sine unike egenskaper og styrke.

Med tre fabrikker på Vestlandet kan vi stille med en produksjonskapasitet på 1500-2000 m² elementer pr dag. Leveranser i store båtlaster fra fabrikk, samt spesialkjøretøyer for transport inn i tunnelene, er et av våre store fortrinn der avstand betyr mindre.

Det brannsikre Norges-elementet

Over 1,5 millioner kvadratmeter med betongelementer er levert for mer enn 120 samferdselstunneler i Norge. Isolerende betongelement, utviklet i samarbeid med Vegdirektoratet og ledende entreprenører innen konstruksjon og sikkerhet for samferdselstunneler. Løsningen kan leveres som fult hvelv eller som veggelement. Uisolerte eller i kombinasjon med isolasjon på baksiden. Vi kan også levere elementer der selve betongen er isolerende. Forskning og utvikling har gitt oss betongløsninger som tåler brann!

For optimalt tilpasning til ethvert tverrsnitt utarbeider vi 3D kontstruksjonstegninger som tar hensyn til kurvaturer i tunnelprofilen, plassering av SOS-nisjer, utsparinger og tverrslag.

Tekniske rom og SOS-kiosker er del av løsningen som leveres ferdige fra fabrikkene våre i Sveio og i Sandeid. Sammen med prefabrikkerte fundamenter leveres også dreneringsystemer for bruk i kombinasjon med elementene.