30.000 m³ betong under Folgefonna

Fra nyåret 2010 og til sommeren 2012 har Ølen Betong levert hele 30.500 m³ med ferdigbetong til tunnelprosjektet mellom Mauranger og Jondal. 7. september 2012 kunne statsministeren klippe snoren for en tunnel som både knytter Jondal til Kvinnherad og Odda, men også åpner mulighetene for et mulig nytt fremtidig reise-mønster fra Vest til Øst.

Publisert: 14.09.2012

Leveranse-betongvarer320.jpg

Arkivfoto fra leveranse til vegprosjekt

To blandeverk måtte til. Euromixverket i Mauranger og Simen Mobi-mix verket på Torsnes i Jondal. Tunnelen ble drevet fra to sider, og derfor måtte betonglever-ansene også komme korteste veg til tunnelen. I tillegg har Ølen Betong transportert store mengder med betongvarer (rør og kummer) fra fabrikken i Ølensvåg til tunnelprosjektet under Folgefonna.

Nå er den åpnet.

- Jondalstunnelen betyr kortere avstander, bedre og tryggere vei og nye muligheter for regionen, sa statsminister Stoltenberg i åpningstalen sin.

Jondal1209071-320.jpg

Jens Stoltenberg taler ved åpningen av Jondalstunnelen. (Foto: Statsministerens kontor)

Hovedmålet med Jondalstunnelen er å gi Jondal bedre og kortere forbindelse mot Kvinnherad og vidare via Folgefonntunnelen mot Odda og E134 over Haukeli. Jondalstunnelen er et av de største fylkesvegpro-sjektene i Hordaland.

- Tunnelen står ferdig eit år før det som var avtalt i kontrakten. Det er imponerande. Takk til alle som har bidratt, sa Stoltenberg.

For Ølen Betong er fokuset forlengst på nye prosjekter. Straks det var mulig å kjøre gjennom tunnelen, overtok Simen verket leveransene i hele løpet. Euromix verket ble flyttet til Sør-Trøndelag og rigget i Snillfjord kommune for å levere betong til utbyggingen av Rv. 714.

Sommeren 2012 ble det Simen verket sin tur til å dra på en lang reise. Tilbake til "hjemstedet" sitt Vadsø i Øst Finnmark. Her skal det erstatte produksjonskapasiteten for et eldre betonganlegg på et nytt industrifelt like utenfor byen. Blandeverket får full opprustning og skal bli så godt som nytt. Byggentreprenørene i Finnmark kan glede seg over bedre kapasitet. Ølen Betong, og datterbedriften Kirkenes Ferdigbetong, har nå 3 moderne betongblandeverk plassert strategisk til for byggevirksomheten i fylket. Blandeverk og bilpark i Hammerfest har kapasitet til å dekke hele Vest-Finnmark. Det leveres jevnlig betong både i Lakselv, Karasjok og i Honningsvåg herfra.

Blandeverkene i Kirkenes og Vadsø klarer resten av fylket i øst.

Så kunne statsministeren returnere til Oslo etter et stort og flott arrangement i Jondal, med full visshet om at tunnelen er trygg. Sikret med betong fra Ølen Betong.

Relaterte saker:

Available jobs

Arkiv

2021

2020

Flere saker:

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021