Ølen Betong - hjem

Eiffage Norge har tildelt stor elementkontrakt til Ølen Betong

Ølen Betong har sikret seg kontrakt med Eiffage Norge på leveranse av veggelementer til tunneler på Nye Veiers samferdselsprosjekt E18 Langangen Rugtvedt i Telemark. Kontrakten omhandler cirka 122 000 kvadratmeter.

Publisert: 13.05.2024

Lars Arvid Norekvål og Francois Bonnafous tar hverandre i hendene i forbindelse med kontraktinngåelse. Geir Arild Søndenå og Gustaf Myhre er også til stede.
Gleder seg til samarbeid: Ølen Betong har sikret seg kontrakt på levering av 122.000 kvadratmeter med veggelementer til tunnelene som bygges i Nye Veiers prosjekt E18 Rugtvedt – Langangen. Fra venstre: Geir Arild Søndenå og Lars Arvid Norekvål fra Ølen Betong, Gustaf Myhre og Francois Bonnafous fra Eiffage Norge

Elementene skal produseres ved Ølen Betong sin spesialfabrikk for samferdselselement i Sveio. De fraktes i omtrentti båtlaster til mellomlager ved Skien Havneterminal, for senere videre transport med trailere til tunnel for montering. Kontrakten sikrer en god aktivitet fremover med oppstart produksjon i mai i år. Leveransen skal være ferdig gjennomført utpå høsten i 2025.

Daglig leder Lars Norekvål og divisjonsleder Element Geir Arild Søndenå er svært fornøyd med kontrakten og ny kunde. Begge parter ser frem mot videre godt samarbeid.

- Kontrakten gir positive ringvirkninger også lokalt. Vi kommer til å oppbemanne med 5-6 personer til for å gjennomføre leveransen til rett tid, sier divisjonsleder Element, Geir Arild Søndenå.

- Vi er veldig glade og spente på å starte dette samarbeidet med Ølen Betong, et selskap anerkjent over hele landet for betongprodukter. Det er viktig for Eiffage å ha en partner å stole på, med erfaring og levering av tunnelelementer til vårt prosjekt, forklarer tunnelsjef i Eiffage Norge, Francois Bonnafous.

Nye Veier er byggherre. Prosjektet omfatter bygging av 17,5 kilometer ny, trafikksikker E18 fra Langangen til Rugtvedt. Prosjektet skal bygges som firefelts vei med fartsgrense 110 km/t, og er blant Norges største pågående veientrepriser. Prosjektet består av flere tunneler, alle toløps. Den lengste er Grenlandstunnelen på 5200 meter.

For mer informasjon, kontakt:
Geir Arild Søndenå, divisjonsleder Element - Tlf. 909 41 723
Lars Norekvål, daglig leder Ølen Betong AS - Tlf. 930 15 544

Om Ølen Betong

- Ølen Betong AS er en av Norges ledende leverandører av ferdigbetong, betongvarer og betongelementer til tunnel og samferdsel med produksjon på mange lokasjoner i Norge. Hovedkontoret er i Ølensvåg, 5 mil øst for Haugesund. Selskapet er en del av Nordic Concrete Group (NCG). NCG-konsernet har eierinteresser i over 65 betongstasjoner i Norge, og er med det den største betongprodusenten i landet. Samlet brutto omsetning i konsernet var i 2023 på 4,5 mrd. kroner.

Om Eiffage Norge

Eiffage Norge er totalentreprenør for Nye Veiers utbygging av ny E18 mellom Rugtvedt og Langangen i Telemark. I tillegg til dette prosjektet har Eiffage Norge startet et nytt prosjekt i 2024 i Kristiansand (E18/E39 Gartnerløkka-Kolsdalen). Eiffage er en av de europeiske lederne innen entreprenørvirksomheter. Konsernet genererte en omsetning på 21,8 milliarder euro i 2023 i Europa og internasjonalt. Selskapet har cirka 78.200 ansatte.