Ølen Betong - hjem

Har egenprosjekterte boliger på trappene

I Sandeid skal det etter hvert støpes elementer til egenprosjekterte bolighus, og bestillinger på elementer ruller inn.

Publisert: 29.07.2015

Av Ellen Marie Hagevik

Geir Arild Søndenå viser frem produksjonshallen med flere former og traverskran
Ca. 30 mann er nå i arbeid i produksjonshallene i Sandeid. Her står divisjonsleder Geir Arild Søndenå i hallen der det produseres samferdselelelementer.

Byggelementer fra Sandeid har til nå for det meste gått til industri- og næringsbygg. Ny nisje er på vei med egenprosjekterte boliger. Betonghusene er under utvikling, og er kommet på papir i form av tegninger. Det dreier seg om to varianter av en to etasjers enebolig der første etasje kan gjøres om til utleieleilighet om ønskelig. Leder for elementdivisjonen, Geir Arild Søndenå, er ikke helt klar til å offentliggjøre tegningene ennå.

- Vi er fortsatt i utvklingsfasen, men begynner å nærme oss produksjonsfasen. Ølen Betong har kjøpt fem tomter på Vikaneset og åtte tomter i Mølstrevåg i Sveio der husene etter hvert skal settes opp. Først på Vikaneset. Det er snakk om nøkkelferdige hus som vil være både energieffektive og ha svært lave vedlikeholdskostnader. Husene holder godt på varmen om vinteren og er svale om sommeren, sier Søndenå.

2000 trailerlass

Produksjonen går for fullt i de utvidede lokalene på Sandeid og er oppe i 500 kvadratmeter om dagen med samferdselelementer. Fabrikken i full gang med å produsere og levere veggelementer til Eiganestunnelen på E 39 og Hundvågtunnelen på Rv 13 i Stavanger.

- Totalt skal det leveres ca. 8 000 elementer noe som tilsvarer ca. 160 000 kvadratmeter. Produksjonen vil ta halvannet år, og i løpet av den tiden vil det rulle ut ca. 2 000 trailerlass fra Sandeid til disse to tunnelene, sier Søndenå.

Det meste vil sannsynligvis bli kjørt til kai og gå med båt fra Sandeid.

Bulkterminal på Husøy

Etter en rolig periode i januar og februar, har det kommet inn betydelige ordrer på elementer til industri- og næringsbygg.

- Vi skal blant annet levere til den nye bulkterminalen til Karmsund havnevesen på Husøy og et større næringsbygg på Husnes i Kvinnherad. Det er også gode muligheter for nye kontrakter framover. Det er ikke alltid vi er billigst, men får leveransen likevel fordi vi har høy gjennomføringskraft og leverer rett kvalitet til rett tid. Leveringstid har endret seg de seinere årene og vektlegges mer og mer når kunder tar avgjørelser, sier Søndenå.