Ølen Betong - hjem

Møter nye utfordringer med teknologi

Ølen Betong har de seinere årene bygget opp betydelig kompetanse innenfor betongteknologi. – Det kommer stadig nye krav og utfordringer, og vi skal også være en pådriver for utvikling i bransjen, sier teknologileder Roar Vigre.

Publisert: 05.04.2018

Glød, entusiasme, kompetanse og godt humør er noe av det som preger Ølen Betongs teknologigruppe. F.v. teknologileder Roar Vigre, teknolog Solfrid Vevatne og laborant Truls Krossøy samlet på Laksevåg. Alle foto: Ellen Marie Hagevik

Av: Ellen Marie Hagevik/Medvind24.no

Norge er et foregangsland når det gjelder miljøsertifisering, og det er ikke bare i bygg og anlegg miljøkravene er på vei til både å bli flere og strengere. Samferdselssektoren er på full fart inn, og Ølen Betong er stor på begge deler.

- Nye veiprosjekter stiller krav til miljøsertifisering og miljøregnskap på linje med for eksempel Statsbyggs krav til nye bygg. Det gjør at vi hele veien må være på hogget og ligge i forkant av utviklingen, sier teknologileder Roar Vigre i Ølen Betong.

En av oppgavene hans da han begynte i 2011, var å styrke teknologiavdelingen. Resultatet er en teknologigruppe med bred erfaring og solid kompetanse.

En ressurs å bygge videre på

- Ølen Betong skal være på øverste hylle, og vi har brukt både tid og ressurser på å bygge opp teknologigruppen med kvalifisert personell. Teknologene er i tillegg en sentral aktør for å bidra innen i salgsarbeidet. Spesielt for større og krevende prosjekter. Oppbygging av laboratorier rundt omkring er en annen viktig del for å sikre kvaliteten.

Siste tilskudd er laboratoriebiler som vi kan dra ut til bygg- og anleggsplassene med, enten det er til planlagte prosjekter eller kundene har behov for at vi kommer raskt, sier Vigre. Bergen er et satsingsområde, og har to laboranter som jobber for blandeverkene på Laksevåg, Askøy og på Fana. I tillegg drar en inn ekstra ressurser fra teknologigruppen ved behov eller på spesielle prosjekter.

- Teknologisatsingen er kjempeviktig og er en svært god ressurs som vi må bygge videre på. Det gir oss en oppfølging mot kundene som ikke har vært der tidligere. Og det gir en helt annen type kommunikasjon mellom byggeplassen og blandeoperatørene på alle områder, sier Knut Ståle Lyngstad, avdelingsleder ferdigbetong Bergen og leder for de tre blandeverkene.

- Teknologisatsingen gir oss en oppfølging mot kundene som ikke har vært der tidligere, sier Knut Ståle Lyngstad, avdelingsleder ferdigbetong Bergen.

Klare visjoner

Lyngstad trekker også fram laboratoriebilene som et stort pluss.

- Bilene gir langt større fleksibilitet både for oss og kundene. Med en fullt utrustet laboratoriebil kan man raskt og effektivt kontrollere og dokumentere at betongen har de egenskapene og kvaliteten som kunden har bestilt. Viser det seg å være nødvendig med justeringer, kan de gjøres umiddelbart. Dessuten er det god markedsføring av Ølen Betong både på bygg- og anleggsplassene og på veiene, sier Lyngstad.

Ølen Betong-familien har etter hvert blitt stor med en rekke hel- og deleide selskaper.

- Vi ser betydelige muligheter for synergier, og vi har en klar visjon om å videreutvikle teknologigruppen til å gjelde alle selskapene Ølen Betong er involvert i, sier Vigre.

Kontormedarbeideren som ble teknolog

Noe av det viktigste for Vigre er at de som er med i teknologigruppen har glød og engasjement. Da kan også en kontormedarbeider bli en dyktig teknolog eller laborant.

Laboratoriebilene har gitt både laboranter, teknologer, blandeoperatører, betongbilsjåfører og kunder en smidigere hverdag.

Teknolog Solfrid Vevatne og laborantene Truls Krossøy og Anita Kjelstrup har alle tre annen bakgrunn enn betongfag.

Vevatne begynte som kontormedarbeider i Ølensvåg. Her jobbet hun med lønnskjøring og fakturering. Etter noen år kjente hun at hun hadde lyst gjøre noen annet

- Så jeg ble med Otto Aalmo, teknologen vår, for å jobbe med betong. Det var jo knallkjekt, og jeg kom aldri tilbake til fakturering.

- Hva betyr det at Ølen Betong har satset mye på å bygge opp en teknologiavdeling?

- Det betyr veldig mye. Bedriften bygger opp en kompetanse innad som er gull verdt både for oss og kundene våre. Vi har ressurser til å følge opp kundene våre på rett måte, og passe på at produktet vårt er av topp kvalitet til enhver tid. Det er jo vinn-vinn for alle, sier Vevatne.

Blir aldri utlært

Anita Kjelstrup i laboratoriet til blandeverket på Fana. – Her må det være ryddig og rent til enhver tid for ikke å påvirke resultatene, sier laboranten.

Anita Kjelstrup ble ansatt med base på den nye blandeverket på Fana i september i 2016. Hun har fagbrev i laboratoriefaget, bachelor i molekylærbiologi og allsidig erfaring fra olje- og gasselskapet Aker Solutions.

- Det jeg hadde vært borti av betong tidligere var å se på min far blande betong. Litt sand, litt stein, litt vann og litt sement blir bra. Så min første tanke var at hvor vanskelig kan det være. De ordene måtte jeg svelge ganske fort, for betong er jo en hel vitenskap. Og man blir aldri utlært, sier Kjelstrup.

Truls Krossøy er steinmannen som ble betongmann. Han jobbet 10 år i NorStone og var ikke helt ukjent med betong før han ble ansatt i mai 2016. 2016.

Spennende fagfelt

- Den siste tiden jeg jobber på tilslagsbiten i NorStone ble jeg mer involvert i å lage resepter til betong, og jeg hadde jobbet lenge med kjente navn innen betongbransjen og dyktige betongteknologer. Så gikk det slag i slag, og jeg valgte å gå over til betongproduksjon for å få større utfordringer. Det er et spennende fagfelt i stadig utvikling – blant annet i forhold til miljøkrav og lavkarbonbetong – som jeg er glad jeg kom meg inn på, sier Krossøy.

Ingen dager er like, og rett som det er må planer lagt dagen før gjøres om på om morgenen fordi det har dukket opp andre ting som må prioriteres. Det er noe av det som gjør jobben utfordrende og interessant. Her har laboratoriebilene blitt et uvurderlig verktøy.

- Det har lettet arbeidsdagen enormt, og veldig mye stress har forsvunnet. Tidligere måtte vi ta en bil som var ledig og laste den med det vi trengte av utstyr. Nå står bilene klare og vi slippper å tenke på om vi har fått alt med oss. Vi kan rykke ut på kort varsel, og dagene har blitt smidigere både for oss og kundene, sier Kjelstrup.