Ølen Betong - hjem

Nytt blandeverk i Kirkenes

Optimismen råder i nord og Kirkenes Ferdigbetong som Ølen Betong er deleier i, har i løpet av sommeren montert et helt nytt Tecwill blandeverk og ny Branel styring i Kirkenes.

Publisert: 15.08.2014

Blandeverket framstår meget flott
Det nye blandeverket og det siste tilskuddet i bilparken.
Terje Jakola og generaldirektør i Ølen Betong Murmansk, og nabo, Atle Berge slår av en prat

Fra veiestasjon til blandemaskin

Den gamle veiestasjonen ble demontert i mai for å gjøre plass til et helt nytt Tecwill C80 blandeverk. 18. juni ble første sats blandet i den nye blandemaskinen med kapasitet på to kubikkmeter. Nederst i denne saken er en film fra selve byggingen som er vel verdt å se.

- Med skikkelig blandemaskin har man bedre kontroll enn med veiestasjon, og kvaliteten på betongen blir bedre, sier daglig leder Terje Jakola.

- Spesielt de ferske egenskapene vil vi nå kunne styre enda bedre.

Denne satsingen kommer mindre enn to år etter forrige prosjekt som var å sette opp et mobilt Simem blandeverk permanent i Vadsø til erstatning for den veiestasjonen som har vært der i mange år. Det kan du lese mer om her

Store byggeprosjekter

- Denne investeringen gjør vi fordi vi står foran forholdvis store byggeprosjekter her på Kirkenes, fortsetter Jakola.

- Det kan nevnes bygging av Kirkenes Handelspark, Nye grensestasjon Nord for forsvaret, utbygging av E-105, med tilhørende 690 meters tunnell og ny bru over Bøkfjorden ved Elvenes. Likeså vil betongarbeidene til Nye Kirkenes Sykehus komme i gang til våren 2015.

- Vi føler oss nå rimelig godt rustet til å møte denne økte etterspørselen av betong som kommer det nærmeste året, avslutter Terje Jakola med et smil.

Terje Jakola ved Branelstyringen i nytt lokale.

Video fra byggingen

Personell fra Tecwill i Finland startet monteringen i begynnelsen av juni og i løpet av et par uker var det meste på plass. Danske Branel tok seg av styringsystemet og var opp med tavle og computere.

Sjekk denne youtube-videoen som ble laget av Torfinn Løvås i forbindelse med byggingen.