Ølen Betong - hjem

Ølen Betong-kompetansen

DØNN-skolen er etablert med hensikt å øke kompetansen internt, samt forbedre kunnskapen og relasjonen til kunder og samarbeidspartnere.

Publisert: 06.06.2024

DØNN-skolen er et kompetansesenter som bygger opp kunnskap hos kunder, rådgivende ingeniører og egne ansatte. Målet er å øke kompetansen om betong og holde seg oppdatert på nyheter i bransjen.

– Tanken er at vi kan spille hverandre gode dersom vi deler på kunnskap og erfaringer. Det er fort gjort å tro at alle vet alt om betong i byggeprosjekter, men det skjer stadig noe nytt, både hos oss som betongprodusent og hos entreprenørene, sier teknolog i Ølen Betong, Truls Krossøy.

Han viser til at de i Bergen har fått på plass et av landets største betonglaboratorier ved avdelingen i Laksevåg, der en nå kan få være med og se på når betongen blir testet. En del av DØNN-skolen blir ren teori om DØNN-produktene og hvordan de ulike typene oppfører seg i ulike byggeprosjekt. Den andre delen av skolen blir mer praktisk rettet.

– I første omgang er det kunder og entreprenører vi samarbeider med som kan komme på besøk. I tillegg er det en del skoleklasser innom, sier han.

Vil forstå betongen

En av samarbeidspartnerne til Ølen Betong som denne våren skal delta på DØNN-skolen, er Veidekke. Ole Askvik, som er fagansvarlig for betong i Bergensavdelingen, har sterk tro på samspill og kunnskapsdeling i bransjen.

– Vi har samarbeidet med Ølen Betong i mange år, så dette ser vi frem til. For å få et godt sluttresultat på betongen i prosjektene våre, er vi nødt til å forstå hvordan den er satt sammen. Hvilke stoffer er tilsatt betongen og hvordan vil den oppføre seg i en herdingsprosess, for eksempel, mener Askvik.

Han løfter spesielt frem lavkarbonbetongen, som oppfører seg på en litt annen måte i forhold til mer tradisjonell betong, siden den blant annet ikke utvikler varme på samme måte som den tradisjonelle.

– Dette er kunnskap vi må dele med alle i organisasjonen, fra lærlingen til ingeniøren, sier Askvik og viser til at Veidekke har brukt lavkarbonbetong i klasse A som standard i flere år.

– Jeg tror også det er viktig at myndighetene setter krav om miljøvennlig betong for at stadig flere skal ta den i bruk, mener han.

Bygger kompetanse

Krossøy mener det er viktig å kartlegge hva kundene trenger i fremtiden, og hva de ønsker å bli bedre på.

– De kan rett og slett tipse oss om temaer vi burde tatt opp. Vi håper å treffe bedre på produkt, det er jo ikke bare betong vi leverer, men også oppfølging og rådgivning.

DØNN-skolen driftes av nøkkelpersoner på tvers av selskapene under Nordic Concrete Group. Tanken er enkel: Vi skal være de som kan mest om betong. Deling av kunnskap, erfaring og samarbeid er grunnplattformen i skolen som nå rulles ut i Region Vestland. Regionsleder Knut Ståle Lyngstad løfter frem tre viktige faktorer som samspill, samarbeid og samhandling med kunden som avgjørende for kvalitet og et godt sluttprodukt.

– Det betyr mye for oss at vi skaper en god relasjon til kunden, og vi jobber mot et felles mål om å få til et best mulig resultat i prosjektet. Jeg håper vi får inspirasjon av dette, både internt og eksternt, samtidig som vi bygger kompetanse som gir oss konkurransefortrinn, mener han.