Ølen Betong - hjem

Prosjektsamarbeid mellom Ølen Betong og Hokksund Betong i Drammen

Ølen Betong AS er tildelt betongleveransen til Bane NORs utbyggingsprosjekt «Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen». Ølen Betong og Hokksund Betong har i den forbindelse inngått et samarbeid i prosjektperioden.

Publisert: 14.05.2020

Den nylig etablerte betongfabrikken på Ryghkollen i Mjøndalen ligger sentralt til for levering til tunnelprosjektene.

Ølen Betong AS er tildelt betongleveransen til Bane NORs utbyggingsprosjekt «Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen». Ølen Betong og Hokksund Betong har i den forbindelse inngått et samarbeid i prosjektperioden.

Betongleveransen er på ca. 230 000 m³ over tre år og omfatter levering av betong til en 6 km bergtunell, en kulvert og løsmassetunell på ca. 1 km. Veidekke Entreprenør er totalentreprenør for prosjektet og kontraktsverdien er på over 250 millioner kroner.

Mandag 4. mai signerte Ølen Betong kontrakten med Veidekke, og betongleveransene er allerede godt i gang. Bakgrunnen for samarbeidet mellom Ølen Betong og Hokksund Betong er at Hokksund Betong nylig har etablert en betongfabrikk på Ryghkollen i Mjøndalen hvor beliggenheten er sentral med tanke på levering til tunnelprosjektene. Ølen Betong er en nasjonal aktør med lang erfaring på drift og levering til store samferdselsprosjekter rundt om i Norge. Summen av erfaring, kompetanse og kapasitet gjør at Ølen Betong og Hokksund Betong er godt rustet for å løse prosjektet sammen. Divisjonsleder Stian Berge i Ølen Betong er svært fornøyd med avtalen som har kommet i stand og ser flere positive synergier som følge av samarbeidet med Hokksund Betong.

- Vi har hatt god dialog hele veien og begge parter bringer med seg erfaring og kompetanse som gjør at vi komplementerer hverandre. Samtidig har begge selskapene lange tradisjoner i bransjen og en felles oppfatning av gode standarder på rutiner, kvalitet og ikke minst fleksibiliteten som kreves i et slikt prosjektsamarbeid, sier Stian Berge. Daglig leder Morten Andrè Lie i Hokksund Betong har stor tro på samarbeidet med Ølen Betong og mener tidspunktet er ideelt med tanke på at selskapets nye betongfabrikk i Mjøndalen ble klar til drift i januar.

- Å samarbeide med Ølen Betong på dette prosjektet blir spennende, og for oss som selskap vil dette tilføre ny erfaring og viktig kunnskap for framtida. Jeg kjenner Ølen Betong gjennom mange år og er trygg på deres kompetanse og gjennomføringsevne. Og for vår nye fabrikk i Mjøndalen vil dette være en kjempestart, sier Morten Andrè Lie som presiserer at Hokksund Betong sin normale drift vil fortsette som før. Samarbeidet har en varighet på 3-4 år med mulighet for forlengelse. Samarbeidsavtalen åpner også for å kunne samarbeide på andre prosjekter i avtaleperioden om kapasitet og andre faktorer tilsier at dette er formålstjenlig.

Bane NORs utbyggingsprosjekt Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen er et av landets største jernbaneprosjekt. Det skal legge til rette for høyere fart og flere tog på Vestfoldbanen, samt en mer effektiv togtrafikk gjennom Drammen.