Ølen Betong - hjem

Raskere betong og høyere effektivitet

I sommerferien oppgraderte Ølen Betong fabrikken i Ølensvåg med ny Haarup hengebane. Den skal serve produksjonsmaskinene for betongvarer med en fart på 120 meter i minuttet. Dette vil gi økt effektivitet.

Publisert: 08.08.2012

BVhall2012-01-403.jpg

Gammel tjener takker for seg

Det har lenge vært planlagt at den noe slitte kjørebanen skulle byttes ut. 2012 ble året da den gamle tjeneren takket for seg etter ca 30 års tjeneste i betongvare avdelingen. Hvor mange m3 banen har kjørt er nok ikke mange som kan si noe sikkert om, men at det har blitt utallige m3 er ingen tvil om.

På senhøsten 2011 ble det bestilt ny kjørebane hos Haarup i Danmark, som også har levert den som i dag blir byttet ut. Den nye banen er fremtidsrettet det vil si at den kan bygges videre ut med bane der det måtte trenges for at produksjonen skal bli best mulig. Den nye banen har en fart på 120 meter i minuttet noe som er 20-30 meter mer en den gamle pr minutt. Den rommer 200 liter ekstra om dette skulle bli nødvendig.

Riving av den gamle banen gikk etter planen. I uke 28 startet så smått arbeid med å montere den nye kjørebanen. Arbeidet med montering av den nye kjørebanen har gått bedre en forventet.

Etter montering har det vært noen innkjøringsproblemer som er rettet mot innstillinger av posisjoner, men totalt sett tror vi at dette vil fungere bra, og håper den vil kjøre like lenge som forgjengeren. I tillegg er det montert en tobbe under blanderiet. Dermed kan betong mellomlagres her slik at produksjonen kan fortsette, håper dette vil oss mer uavhengige når fleire maskiner skal ha betong, samt ferdigbetong trenger råstoff til sitt blandeverk.