Ølen Betong - hjem

Trapper opp på samferdsel i 2017

Ølen Betong regner med en økning på rundt 10 prosent i 2017, hovedsaklig som følge av store leveranser til samferdselsprosjekter på Vestlandet.

Publisert: 20.12.2016

Av Kari Aakra, Medvind24.no

- Både Ulrikken-tunnelen, Ryfast-prosjektene og E39 Bergen - Os går fra ren tunneldriving til også å begynne med permanentsikring, brannsikring og profilbetong, forteller divisjonsleder for ferdigbetong, Stian Berge.

Flyfoto av anleggsområdet på Hundvåg hvor Ryfylketunnelen bygges
Fra Hundvåg-siden av Ryfylketunnelen. Ølen Betongs anlegg midt i bildet. (Foto: Statens Vegvesen)

100 000 kubikk til Ryfast i 2017

Fra Ølen Betong og Sandnes & Jærbetong skal det leveres totalt 340 000 kubikkmeter betong til Ryfast- prosjektene. Ca. 100 000 skal leveres fra blandeverkene på Tau og Hundvåg i 2017. Leveransene består av sprøytebetong, betong til bruk inne i tunnelene, i og langs veibanene, til broer og kulverter. Marti IAV og AF Gruppen er entreprenør på hver sin del av Ryfylke- tunnelen, mens Kruse Smith er entreprenør på Hundvågtunnelen.

- Nå driver vi kontinuerlig med støper inne i tunnelene med betong fra blandeverk på Tau og Hundvåg. Arbeidet startet i slutten av oktober og vil pågå gjennom hele 2017, forteller Berge.

Store leveranser til Veidekke

Samtidig topper det seg med betongleveranser på E39 mellom Os og Bergen. For et år siden gikk første leveranse av totalt 120 000 kubikkmeter til Veidekke.

- Her starter Veidekke med brannsikring og andre arbeider samtidig som de driver frem tunnelene. Vi leverer betong til 11 stuffer hos Veidekke på E39 i slutten av 2016 og etter nyttår vil noen av disse få gjennomslag. Da starter Veidekke også opp med andre arbeider, så det vil bli bra med leveranser fra oss, sier Berge.