Elementer fra Sveio inn i Strindheimtunnelen

6 000 elementer leveres med båt fra Ølen Betong i Sveio og monteres i den 2,5 km lang tunnellen fra Nyhavna til Strindheim i Trondheim. Se her film fra prosjektet.

Publisert: 02.04.2012

Hele 6000 elementer er fraktet med båt fra fabrikken nord for Haugesund og losset på kai i Trondheim. Her transporteres de videre inn i tunnelen på bedriftens spesialkjøretøyer.

Det er SKANSKA som står for bygging av tunnelen og montasje av betongelementene i både vegger og tak. Dette danner et selvbærende hvelv inne i tunnelen, på hele 87.000 m².
Se her en film fra tunnelarbeidet våren 2012.


- Elementene leder vannlekkasjer bort fra tunneltaket og ned i dreneringssystemet langs tunnelent, kan avdelingsleder for elementfabrikken, Geir Arild Søndenå, fortelle. - Fordelen med elementene er at de har slette og lyse overflater som er miljøvennlige og lette å holde rene. Dette reduserer vedlikeholdskostnadene. De armerte betongelementene har stor styrke, og tåler påkjørsel. Selvsagt er dette et ubrennbart materiale som også vil redusere spredningen av en evt. brann inne i tunnelen. Styrken i materialet gir lang levetid på hvelvet, noe som er god økonomi.

Prosjektet inneholder også flere store rundkjøringer inne i fjellet. Også her benyttes betong som byggemateriale og sikring.

Hvert enkelt av de 2000 veggelementene og 4000 takelementene er nummerert etter hvor de skal monteres i tunnelen. - Det er jo litt av et puslespill, men det er trygt og godt, forteller Sigvart Bolli, prosjektleder hos Skanska til Adresseavisa. - Hvelvet er selvbærende, men i tillegg benyttes fjellbolter for sikring, sier han.

Tunnelgjennomslag vil finne sted i september 2012, men det ferdige veiprosjektet vil ikke åpne før i 2014.

Se her en film fra tunnelarbeidet våren 2012

Available jobs

Arkiv

2021

2020

Flere saker:

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021